Språk

AHO er delvis åpen (infocorona)

AHO er delvis åpen (infocorona)

AHO skal sikre at studier og forskningsarbeid fortsetter som planlagt. All undervisning og veiledning fortsetter hjemmefra, i digitale kanaler. Studenter har direkte kontakt med sine lærere, de ansatte med sin leder. AHO finner løsninger slik at alle studenter skal få gjennomføre vårsemesteret, få sine vurderinger og ta eksamener.
 
knapp-s-nor-2.jpg

knapp-a-nor-2.jpg

Fortsettelsen av vårsemesteret 2020
AHO har vedtatt at all undervisning, vurderinger, eksamener, gjennomganger og disputaser skal være digitale ut dette semestret. Denne beslutningen står ved lag, men det kan komme enkelte lettelser for særskilt prioriterte grupper som trenger tilgang til lokalene for å holde progresjonen og fullføre denne våren. Ledelsen og administrasjonen jobber med å avklare hvordan dette skal løses og identifisere tiltak det helt spesielle behov tilsier det.
 
Studenter
Reglen om digital undervisning ut semesteret gjelder altså fremdeles.
 
Ansatte
For ansatte gjelder fortsatt de samme reglene som i arbeidslivet generelt. Dette inkluderer også stipendiater.  Det betyr at hjemmekontor fortsatt er hovedregelen, og at den enkelte må avtale tilstedeværelse med nærmeste leder.
 
Semesterstart og høst 2020
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim uttalte at målet er en semesterstart med åpne dører. Forutsetningen er at smittevernbestemmelsene som gjelder i arbeidslivet også skal følges for studenter. Så nå gjelder det å fortsette å følge smittevernråd og være tålmodige sånn at vi kan glede oss til en mer normal studie- og forskningshverdag til høsten.  AHO arbeider med planer for høsten slik at semestret skal fungere på best mulig måte for alle.


AHO har delvis åpnet, for diplomstudenter.
Undervisning og veiledning gjennomføres digitalt for studenter som ikke har adgang til skolen. 

PS! Resepsjonen - AHO InfoTorg - er nå åpen! Foreløpig fra 10-14, mandag - fredag. For de som har adgang til bygget. Hoveddøren er stengt, benytt sideinngangen.

bilde-1.jpg

For kontakt med AHO: infocorona@aho.no


Generell informasjon:

Varelevering til AHO
Varelevering kan kun skje i tidsrommet 09:00 – 15:00 (mandag – fredag)
Ved ankomst ring: 97 14 71 17

Spørsmål og henvendelser:

Om du har spørsmål ber vi deg lese informasjonssidene nøye og følge lenkene til helsemyndighetenes informasjonssider
Har du spørsmål som ikke blir besvart på disse sidene kan du henvende deg til  infocorona@aho.no.
Ikke bruk denne adressen unødvendig. Det er stor pågang og de aller fleste spørsmål blir besvart gjennom Folkehelseinstituttets nettsider.

For generell informasjon
Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015

Hvis du tror du er smittet av korona
Ring 116 117
Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.

Ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk eller skadet, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

På vegne av beredskapsgruppen...
Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!