fbpx Opptaksprøve 1 (2020) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 1 (2020)

Opptaksprøve 1 (2020)

Opptaksprøve 1 – 2020
Innleveringsfristen var: 23. april, kl. 13:00
Spørsmål? Kontakt: opptak@aho.no
Alle søkere må besvare begge oppgavene.

Oppgave 1

Komposisjon av hverdagsobjekter
Du skal finne 10 dagligdagse objekter i ditt eget hjem, og sette dem sammen til  en komposisjon du synes er interessant. Komposisjonen skal monteres flatt på enten gulv eller vegg, og bakgrunnen til komposisjonen skal være ensfarget. Du skal levere ett fotografi av komposisjonen: tatt rett ovenfra om den er montert på bakken, eller rett forfra om den er montert på vegg.
 
Tenk nøye gjennom hvilke objekter du velger, hvordan du fotograferer komposisjonen og hvordan objektenes form, farger, materialitet og mellomrom vil påvirke bildet. Er de satt sammen basert på bruk, form, farge, en slags kode, eller forteller de en historie? Tenk også på avstanden du har til objektene når du fotograferer dem og hva slags bakgrunn de legges på. Vær bevisst på hvordan du lyssetter objektene.
 
Fotografiet skal leveres på ett A4-ark (210 mm × 297 mm) i JPG- eller PDF-format.
Du bestemmer selv om det er liggende eller stående format på fotografiet.
Du kan ikke levere flere fotografier.
Du kan gi oppgaven et navn på maks. én setning, som du skriver nederst på arket.

Oppgave 2

Forlatte rom
Det finnes mange rom og steder som har mistet sin opprinnelige funksjon og som er forlatte. Det kan for eksempel være tilfluktsrom, gamle tunneler, underganger, bomberom, låver eller noe annet.
Velg deg et sted som er forlatt. Du skal endre stedet gjennom å foreslå en ny bruk, opplevelse eller struktur. Du kan velge å omstrukturere det som er der, fjerne noe, legge til noe, eller forvandle det på en annen måte. Du skal i din besvarelse vise tre bilder:
 
  • Det første bildet skal vise rommet eller stedet slik det ser ut i dag, og være et fotografi i svart-hvitt. Du kan ta fotografiet selv, eller finne det i en avis, et blad eller på internett. Pass på at fotografiet viser stedet på best mulig måte i forhold til det du ønsker å gjøre i oppgaven videre. Oppgaven består kun i å finne riktig bilde, og eventuelt gjøre det svart-hvitt. 
  • Det andre bildet skal illustrere hvordan det forlatte stedet foreslås benyttet. Du skal bruke fotografiet du har funnet som grunnlag for ditt bilde. Du kan velge å tegne direkte på en utskrift av fotografiet, tegne på eget papir og klippe og lime inn i fotografiet eller komponere et nytt bilde med håndtegning og collage, som tar utgangspunkt i fotografiet. 
  • Det tredje bildet er en skisse som viser hvordan prosjektet ditt benyttes og oppleves, eller har fått en uventet bruk. Du kan velge å lage et diagram, en plantegning, en tegneserie, eller noe annet. 
De tre bildene leveres på hvert sitt A4-ark (3 x 210 mm × 297 mm), samlet i en PDF eller JPG-fil. Det enkleste er å legge bildene inn på tre forskjellige sider i et Word-dokument, og lagre det som PDF.
Du bestemmer selv om det er liggende eller stående format på arkene.
Du kan gi oppgaven et navn, maks. én kort setning, som du skriver nederst på hvert ark.

Oppgaven evalueres etter hvor uventet tomrom du finner, hvor nyskapende, spennende eller annerledes din idé for tomrommet er, samt hvor gode bilder du skaper. Selve ideen trenger ikke være realistisk. 

Innlevering av oppgaven:

Det er viktig at du leser det som står på denne siden nøye. Sett deg godt inn i hvordan du skal levere opptaksprøven digitalt i innleveringsportalen, slik at du ikke får problemer når du skal sende den inn. 
 
Søknad til Samordna Opptak 
15. april: Siste frist for oppmelding
Når du har registrert deg som søker i Samordna Opptak vil du motta en e-postadresse med søkernummeret ditt. Husk å sjekke SPAM-filteret i eposten din om du ikke har mottatt noen e-post fra Samordna Opptak.
 
Innlevering av Opptaksprøve 1
1. april: Opptaksprøve 1 offentliggjøres og innleveringsportalen åpner
23. april: Siste frist for innlevering av Opptaksprøve 1
 
Når du er klar for å levere oppgaven går du inn på innleveringsportalen som er linket til nederst på denne siden. Fyll ut alle feltene i skjemaet, og sjekk at de er korrekte.
Merk at navnet på oppgavebesvarelsene dine må være «[ditt søkernummer]-1» og «[ditt søkernummer]-2». Du finner ditt søkernummer på Samordna Opptak.
 
Om du har søkt flere studieretninger skal du kun levere en besvarelse. Du blir vurdert opp mot det du har søkt gjennom Samordna Opptak.

All informasjon videre i opptaksprosessen vil bli sendt til den epostadressen du oppgir i innleveringsportalen.

Dette må du gjøre for å kunne levere oppgaven:

  • Du må ha søkt Samordna opptak
  • Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen.
  • Du finner søkernummeret ditt ved å logge deg inn på Samordna opptak.
Krav til formen på oppgaven:
Oppgavene skal leveres på A4 ark (210 mm × 297 mm)
Oppgavene skal leveres som PDF- eller JPG-format
Oppgavene kan ikke overstige 30 MB.

Krav til navnet på filene i oppgaven:
Oppgave 1:
PDF fil, 1 x A4: søkernummer-1.pdf
eller
JPG fil, 1 x A4: søkernummer-1.jpg

Oppgave 2:
PDF-fil, 3 x A4: søkernummer-2.pdf
eller
JPG-fil, 3 x A4: søkernummer-2.jpg

Eksempel:
Oppgave 1: 123456-1.pdf
Oppgave 2: 123456-2.pdf

Anonym innlevering:
Oppgavene du laster opp skal være anonyme/ikke identifiserbare og kun påført ditt søkernummer, samt hvilken oppgave besvarelsen gjelder.

Ved eventuelle endringer av besvarelse:
Når du har levert din besvarelse vil du motta en bekreftelsesmail på e-postadressen du har oppgitt i innleveringsportalen. Dersom du ønsker å endre besvarelsen din etter innsending, trykker du på linken i bekreftelsesmailen din for å komme til din innleveringsportal. Der kan du endre detaljer og laste opp nye dokumenter.

Unngå stress:
Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp når det nærmer seg fristen.

 

Fristen er nå gått ut.