fbpx Opptaksprøve 2 - 2018 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2 - 2018

Opptaksprøve 2 - 2018

Under presenteres Opptaksprøve 2 for opptak til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo høst 2018. Vi ser etter kreativ tenkning, kommunikasjon og god visuell fremstillingsevne. Lykke til!

DESIGN

Barn i transitt
 
Mange flyktningbarn og ungdommer, med eller uten familier, venter på å få svar på oppholdstillatelse i Norge. Dette er en vanskelig ventetid, men hvordan kan denne tiden brukes til noe meningsfylt og positivt?
 
Du skal designe et prosjekt eller en aktivitet for barn eller ungdommer som venter.
 
DEL 1
Din første oppgave er å utvikle et tema, en ide eller konsept for prosjektet eller aktiviteten. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: Hvordan kan prosjektet skape relasjoner til lokalsamfunnet? Hvordan kan prosjektet bidra til lek, læring og kunnskap? Eller hvordan kan prosjektet bidra til sosial deltakelse?
 
Prosjektet skal fungere uavhengig av hvilket språk barna/ungdommene snakker. Kommunikasjon uten bruk av tekst vil derfor være viktig.
 
Du skal visualisere prosjektet gjennom skisser (for eksempel stemnings-skisser) og billedtekster.
Du skal også gi prosjektet et navn. Du skal levere skissene på 1 A3 ark og kan inkluderer så mange skisser du vil. Skissene kan gjerne klippes ut og limes samlet på ett ark. Bruk kun en side av arket.
 
DEL 2
Du skal designe materiale, altså de elementene eller tingene, som former hvordan prosjektet eller aktiviteten gjennomføres og oppleves. Du skal levere følgende underoppgaver:

  1. Design opplevelsen av aktiviteten eller prosjektet for barna eller ungdommene. Tenk på den totale opplevelsen brukeren har over tid. Vis med tegninger som en sekvens eller en tidslinje med opplevelser. Du har ett A3 ark til rådighet. Bruk kun en side av arket.

 

  1. Design et opplegg for bruk av digitale media knyttet til hele eller deler av prosjektet/aktiviteten (app, nettside, tjeneste, spill, sosiale medier etc). Ta utgangspunkt i at barna har tilgang til digitale plattformer. Du har ett A3 ark til rådighet. Bruk kun en side av arket.

 

  1. Design en eller flere gjenstander som benyttes under aktiviteten/prosjektet. Se for deg at barna eller ungdommen får disse gjenstandene. Bruk utdelt papp og lag en modell i størrelse 1:1.

 
Merk alle arkene + modell med søkernummer.
 
KL. 16 SLUTT. 
Bordet må være ryddet. Husk at sensorene ser oppgaven slik du forlater den. 


ARKITEKTUR OG LANDSKAP 

Havet 
På det utdelte flyfotoet ser du en ei strand på Senja i Troms. På denne stranden skal det bygges et lite galleri. På stedet er det ekstrem sjø med mye bølger, tidevann og vær. Du skal lage en bygning som tar hensyn til havet og stranden. 
Galleriet skal inneholde tre innvendige rom og et uterom. Rommene skal ha følgende funksjoner:

• Et ankomst-rom hvor man kommer inn i bygningen

• Et godt rom for utstilling av skulpturer

• Et godt rom for visning av video

• Et uterom som gjør det meste ut av opplevelsen av å være ved havet

Rommene bør gi ulike opplevelser, og kan ha forskjellig forhold til utsiden. Tenk på hva man ser eller opplever i hvert rom: hav, land eller himmel? Tenk på hvordan man ankommer og forlater bygningen, hvordan man beveger seg i galleriet, og hvordan man opplever rommene i sammenheng. 

1. Tegn skisser av minimum 5 ulike ideer du har for rommene. Fokuser på å gjøre dem så forskjellige som mulig. Skissene må være enkle og presise nok til at en utenforstaende kan skjønne hva du har tenkt, og vise hvordan strukturen takler sjøforholdene. Du kan også bruke korte billedtekster. Du skat levere skissene pa 1 A3 ark og kan inkluderer så mange skisser du vil Skissene kan gjerne klippes ut og limes samlet på ett ark. Bruk kun en side av arket.

2. Bygg en modell av galleriet. Modellen skal stå på 1 A3 ark. Du skal plassere den utdelte menneskefiguren i eller ved modellen.

3. Vis forholdet mellom havet og galleriet i en enkel tegning som viser et tverrsnitt gjennom bygningen og landskapet slik at dette ses fra siden (et snitt). Tegn inn en menneskefigur for a vise målestokk. Du har ett A3 ark til radighet. Bruk kun en side av arket

Mer alle ark + model! med søkernummer.


KL 16 SLUTT.

Bordet ma være ryddet. Legg arkene og model/en utover bordet. Husk at sensorene ser oppgaven slik du forlater den.