fbpx Opptaksprøve 2 / 2019 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2 / 2019

Opptaksprøve 2 / 2019

ARKITEKT

 
Fotografiets hus
På det utdelte arket er det en ubebygd tomt med en størrelse på 44 kvadratmeter. På denne tomten skal det bygges et hus der en fotograf kan arbeide og stille ut sine bilder. Tomten huset skal bygges på vender ut mot en gate på den ene siden, og en park på den andre siden. Du skal du lage en bygning som tar hensyn til begge sider. Det er ingen begrensing på høyden på huset, men du kan bare bygge på din egen tomt. I tillegg er det tegnet inn et tre på tomten som skal bli stående der det er. Du må finne en måte å bygge huset ditt rundt/over/ved siden av treet. Det er lagt ved en mal for å kutte ut treet i papp, der to deler tres i hverandre som et kors. Treet bør limes på en base for å stå støtt.

Huset skal ha tre innvendige rom og et uterom med følgende funksjoner:

• Et ankomstrom hvor man kommer inn i bygningen
• Et rom for utstilling av fotografier
• Et rom for produksjon og arbeid med fotografier  
• Et uterom som spiller på parkens kvaliteter og lyset på tomten.

Rommene bør gi ulike opplevelser, og bør ha forskjellig forhold til gaten og parken. Tenk på hvordan man ankommer og forlater huset, hvordan man beveger seg i huset, og hvordan man opplever rommene i sammenheng fra gaten til parken.

1. Tegn skisser av minimum 3 ulike ideer du har for rommene. Fokuser på å gjøre dem så forskjellige som mulig. Benytt gjerne ulike tegneredskaper som for eksempel blyanter i ulike farger eller kullstift for å få fram stemningen i rommene. Du har 1 A3 ark til rådighet og skissene kan gjerne klippes ut og limes samlet på ett ark. Du kan også bruke korte billedtekster. Du kan bare bruke én side av arket.
2. Bygg en modell av huset. Modellen skal stå på A3 arket som ligger på pulten, og bygges i skala tilpasset tegningen som er på arket. Du skal vise målestokk ved å plassere en valgfri menneskefigur i eller ved modellen.
Legg arkene ut over pulten når du er ferdig. Merk alle ark + modell med søkernummer.

vedlegg 1 //vedlegg 2
 

DESIGN

 
Gjør noe!
 
Det er stadig økt fokus på miljøutfordringer og konsekvensene av disse. Det kan være vanskelig å vite hva man kan gjøre, men det er likevel viktig at man skaffer seg kunnskap og gjør noe på et område som engasjerer en. Det kan for eksempel være miljøutfordringer innen: mat, forbruk, klesindustri, transport, energi, avfall, plast og lignende. Design kan være med på å få folk til å engasjere seg og gjøre noe konkret for å møte miljøutfordringene.
 
  1. Utforskning
Som oppvarming skal du tegne aktiviteter du gjør gjennom en dag som representerer miljøutfordringer. Tegn så mange aktiviteter du klarer på 30 min.
 
Ett A3 ark til rådighet, kun en side.
 
2. Designforslag
Du skal designe et forslag som kan være med på å løse en miljøutfordring, gjerne knyttet til en aktivitet fra oppgave 1. Forslaget kan være fysisk eller digitalt, en tjeneste eller en ny aktivitet. Forslaget skal ha et lokalt perspektiv som fokuserer på hva man kan gjøre her og nå.
 
Presenter ditt designforslag gjennom tegninger. Vis hva designforslaget inneholder, og hvordan det kan brukes og/eller hva man gjør. Du skal også gi forslaget ditt et navn og kan gjerne bruke billed-tekster for forklaring.
 
Ett A3 ark til rådighet, kun en side.
 
3.  Opplevelse
Vis med tegninger/stemnings-skisser hvordan ditt forslag oppleves av de som bruker løsningen eller deltar i aktiviteten over tid. Tenk på den opplevelsen før, under og etter man har utført aktiviteten / miljøforbedringen. Vis de ulike fasene på en tidslinje av handlinger og opplevelser. Tenk på hvordan forslaget kan skape engasjement.
 
Ett A3 ark til rådighet, kun en side.
 
4. Detaljer
Velg en del av design-forslaget ditt som du detaljerer ytterligere. Dette kan være hvordan digitale medier brukes, hvordan en gjenstand er formgitt, eller andre konkrete ting som inngår i forslaget. Du kan bygge en modell i papp eller vis detaljer i forslaget din ved tegning. Skriv en kort tekst som beskriver hva du har detaljert ut.
 
Plasser detaljeringen på et A3 ark.
 

LANDSKAP


Land til vann
 
Situasjon
Et steinete landskap uten opparbeidet tilgang til vannet (se bilde).
Hoved-vindretning er fra nordøst.
 
Oppgave
Du skal tegne en adkomst gjennom landskapet ned til vannet.
Der vannet møter land skal det være plass til å bade eller oppholde seg for andre aktiviteter.
vedlegg
 
Rammer
Tenk på hvordan det er å bevege seg gjennom landskapet, fra land og helt ned i vannet. Hvordan kommer man i kontakt med det eksisterende landskapet gjennom adkomsten du lager? Er man oppå landskapet eller i det? Hvordan er stedet for opphold eller bading? Hvordan beveger man seg ned og ut i vannet?
 
Innlevering
  • Lag en modell som viser hele eller deler av prosjektet.
Fokuser gjerne på stedet du synes er spesielt interessant, for eksempel i overgangen mellom land og vann. Ta utgangspunkt i modellmennesket som ligger på pulten, og lag modellen i relasjon til denne. Modellen lages på den utleverte 3 mm hvite papplaten
 
  • Lag en collage på det utleverte luftfotoet som viser prosjektet ditt. Du kan både lime på papir og tegne på collagen. Collagen bør vise både adkomst og stedet ved vannet.
 
  • Tegn en serie med illustrasjoner fra prosjektet som viser hvordan det er å bevege seg gjennom landskapet og helt ned til vannet. Ett A3 ark til rådighet, kun en side.

Materialer
 
Luftfoto av landskapet du skal jobbe med
1 pakke sand (0,5kg)
Ett modell-menneske målestokk 1:50
3 stk hvit papp A3 1mm
Silkepapir: 2 grønne ark
1 stk hvit A3  3mm som du skal plassere modellen på.
2 A3 ark som brukes til illustrasjonen
 
Kladdeark