fbpx Opptaksprøve 1 - 2018 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 1 - 2018

Opptaksprøve 1 - 2018

Begge oppgavene skal løses av alle søkere.
Oppgave 1:
Ditt sted
Velg et sted i ditt nærområde som betyr noe for deg. Du skal formidle stedet til en person som ikke har vært der før ved å lage objekter og tegninger. Disse skal samles i en eske på 20x20x20 cm som du lager selv.
 
Opphold deg på stedet i én time. Observer hva som gjøre at du synes stedet er interessant; det kan være et spesielt lys, en fin utsikt, noe man kan gjøre der, et inntrykk, en historie, en opplevelse eller noe annet?
 
Tenk på hvordan det er å pakke opp esken og hvordan innholdet presenteres for den som får esken.
 
Innlevering:
Lag en fotoserie som viser hvordan esken åpnes og som viser alle objektene og tegningene. Du kan bruke så mange foto du vil, men alle fotografiene skal samles på to sider i liggende format. 

Oppgave 2
Tid
Du skal lage en gjenstand som handler om tid.
 
Du står fritt til å tolke begrepet ‘tid’ som du vil. ‘Tid’ kan for eksempel være spesielle øyeblikk, gjentakelser, hverdagslige hendelser eller store begivenheter.
 
Tenk på hvilket uttrykk gjenstanden skal ha. Du kan bruke former, farger, bevegelige deler, teknologier, humor etc. Du kan bruke hvilke materialer og teknikker du selv ønsker.
 
Innlevering:
Lag en tegning av gjenstanden som forklarer hva den gjør. Du skal gi gjenstanden et navn, og kan bruke en tekst på max 20 ord som forteller hvordan du har tolket begrepet ‘tid’. Du kan bruke valgfri teknikk (blyant, penn, maling, collage, digitalt etc.). Teksten og tegningen skal leveres på et ark i liggende format
Gjenstanden dokumenteres i en fotoserie på et ark i liggende format. I tillegg kan du lage en film på maks 1 minutt (dette er valgfritt). 
 
Innlevering av oppgaven:
Det er viktig at du leser det som står på denne siden nøye. Sett deg godt inn i hvordan du skal levere opptaksprøven digitalt i innleveringsportalen Moodle, slik at du ikke får problemer når du skal sende den inn. 

Dette må du gjøre for å kunne levere oppgaven:
Du må ha søkt Samordna opptak.
Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen.
Du finner søkernummeret ditt ved å logge deg inn på Samordna opptak
Krav til formen på oppgaven:
Alle oppgavene skal leveres i liggende format, som én sammenhengende pdf-fil og ikke overstige 60mb.
Film skal den leveres som én egen fil. 
Filmen kan være på maks 1 min. og skal ikke overstige 60 mb.
Krav til navnet på filene i oppgaven:
Pdf fil:  søkernummer.pdf    
Film fil: søkernummer.mp4 (eller .avi / .mov)(eksempel: 123456. pdf)


Anonym innlevering:
Oppgavene du laster opp skal være anonyme/ikke identifiserbare og kun påført ditt søkernummer.

Du skal levere hjemmeoppgaven i MOODLE (se link nederst)
Når du registrerer deg i Moodle, må du bruke samme epostadresse du registrerte deg med i Samordna opptak. All informasjon videre i opptaksprosessen vil bli sendt til den epostadresse.
Ved valg av studieretning kan du kun velge det du har søkt på i Samordna opptak.

Unngå stress:
Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp når det nærmer seg fristen.
Innleveringsportalen for hjemmeoppgaven: Moodle