fbpx Opptaksprøve 1 (2021) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 1 (2021)

Opptaksprøve 1 (2021)


Opptaksprøve 1 – 2021
Innleveringsfristen er: torsdag 22. april, kl. 13:00
Spørsmål? Kontakt: opptak@aho.no
Alle søkere må besvare begge oppgavene.
 


DELOPPGAVE 1: RELASJONER

Å kunne se ting i sammenheng er viktig i både arkitektur, design og landskapsarkitektur, og det oppstår ofte spennende relasjoner mellom ting som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. I denne oppgaven skal du velge ett naturlig og ett menneskeskapt materiale, som du synes kan skape en interessant relasjon. Relasjonen kan være i det umiddelbare, som i materialenes form og farge, hvordan du selv opplever dem eller om de får en symbolsk betydning med hverandre. Du velger selv hvordan du tolker begrepene «naturlig» eller «menneskeskapt». 

Lag en fysisk sammensetning med de to materialene. Du kan fritt velge hvordan du vil bearbeide dem, ved å kutte, smelte, vri, forlenge, lime sammen, eller noe annet. 

Oppsett:
Fotografer det du har laget mot en ensfarget bakgrunn. Tenk på avstanden du har til det du fotograferer, og vær bevisst på lyssetting (dagslys fungerer ofte best). Fotografiet skal leveres som PDF (A4) i liggende format. Du skal gi fotografiet en tittel på maks. én setning, som skrives under fotografiet. Filnavnet på PDF-filen skal være «ditt søkernummer-1». Du finner ditt søkernummer på Samordna opptak – Min side. Filen kan være på maks 30 MB.

Bedømmelseskriterier:
 • Evne til å formgi 
 • Kreativitet
 • Evne til å formidle idéer tydelig
 • Evne til å finne uventede relasjoner
 • Personlig uttrykk
 


DELOPPGAVE 2: EN DRØM OM NOE NYTT OG ANNERLEDES

Å kunne skape nye forestillinger i det velkjente er også en viktig egenskap man trenger som landskapsarkitekt, designer og arkitekt. Idéprosesser handler ofte om å hente fra egne betraktninger, og å bruke det man har til rådighet og gi det ny mening og ny betydning.

Det siste året har vi alle følt oss innesperret. Vi har alle kanskje tilbragt mye tid i et spesifikt rom. Dette rommet er nå kjent og vi forbinder dette med isolasjon og kanskje lengsel etter noe annet. I denne oppgaven skal du bruke det nære og velkjente som et utgangspunkt for noe nytt.

A. Nærbilder
Du skal ta utgangspunkt i dette rommet som du nå kjenner godt, der du har tilbragt mye tid det siste året. Ved hjelp av foto skal du ta minimum 6 bilder som viser kun deler av det du ser i rommet, uten å vise hele rommet. Dette kan være et hjørne, refleksjoner i lyset, deler av et vindu, utsnitt av møbler, deler av en plante, en søppelkurv, skittentøy på gulvet, eller noe annet. Bildene skal vise kun deler av objektene som fotograferes. Det er ikke meningen at man skal kjenne igjen hele rommet. Bildene skal bli utgangspunkt for neste deloppgave 2B.

Oppsett:
Bildene skal settes opp på ett ark (A4), og leveres som PDF i liggende format.

B. Utflukt
Med bildene fra deloppgave 2A som utgangspunkt skal du forestille deg et nytt landskap, et nytt sted, et nytt rom eller et nytt objekt som representerer noe du lengter etter. Du skal vise dette gjennom å lage en collage (fysisk eller digital) med bildene fra deloppgave 2A. Du kan fritt legge til fra andre bilder eller egne tegninger i collagen. Et bilde kan brukes flere ganger, og du kan skjære bort elementer fra bildene du har med. Du velger selv om du benytter alle bildene. Collagen trenger ikke være realistisk.

Oppsett:
Collagen skal leveres som PDF (A4) i liggende format. Du skal gi collagen en tittel og skrive én setning om den nye fortellingen (maks 20 ord).
Filnavnet på PDF-filen skal være «ditt søkernummer-2». Du finner ditt søkernummer på Samordna opptak – Min side. Filen kan være på maks 30 MB.

Bedømmelseskriterier:
 • Forestillingsevne
 • Nyskapning
 • Evne til å formidle idéer tydelig
 • Evnen til å observere og til å gjøre en utvelgelse
 • Personlig uttrykk
 • Komposisjon
   


INNLEVERING AV OPPTAKSPRØVE 1


1. Søknad til Samordna Opptak 
 • Alle søkere må søke gjennom Samordna opptak for å bli vurdert. Siste frist for å søke er 15. april.
 • Søkernummeret ditt finner du på din side på Samordna opptak, og skal være filnavnet på innleveringene dine.

2. Lever opptaksprøven
 • Siste frist for innlevering av Opptaksprøve 1 er 22. april kl 13:00.
 • Navnet på oppgavebesvarelsene dine skal være «[ditt søkernummer]-1» for deloppgave 1 og «[ditt søkernummer]-2» for deloppgave 2. (Eksempel: 123456-1.pdf og 123456-2.pdf).
  Du finner ditt søkernummer på din side på Samordna Opptak. 
  Innleveringer som ikke er navngitt på denne måten blir ikke vurdert.
 • Begge oppgavene skal leveres som PDF-filer, maks 30 MB per fil. Dersom du er usikker på hvordan du lager PDF-fil, se under Nyttig info nedenfor.
 • Når du er klar for å levere oppgaven går du inn på innleveringsportalen som er linket til nederst på denne siden. Fyll ut alle feltene i skjemaet, og sjekk at de er korrekte.
 • Selv om du har søkt flere studieretninger skal du kun levere en besvarelse. Du blir vurdert opp mot det du har søkt gjennom Samordna Opptak.
 • Dersom du trekker deg fra Samordna opptak, så send oss gjerne også en mail om dette til opptak@aho.no, så kan vi ta deg ut av e-postlistene.
   


NYTTIG INFO


Anonym innlevering:
Oppgavene du laster opp skal være anonyme/ikke identifiserbare. De skal kun henvise til ditt søkernummer, samt hvilken oppgave besvarelsen gjelder.

PDF-filer:
Begge oppgavene skal leveres som PDF-filer. En enkel måte å gjøre dette er å lime inn bildene du skal levere i et Word-dokument, og lagre som PDF. Dersom du ikke har tilgang til Word kan du bruke Google Docs.

Ved eventuelle endringer av besvarelse:
Når du har levert opptaksprøven i innleveringsportalen vil du motta en kvittering for innlevering på e-post med en link til din besvarelse. Dersom du ønsker å endre besvarelsen din etter innsending, kan du gå inn på linken og endre din besvarelse direkte i skjemaet. 

Unngå stress:
Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp når det nærmer seg fristen. Vi anbefaler at du setter av minst 1-2 timer eller mer til innlevering, så du slipper tekniske problemer.


FRISTEN ER NÅ GÅTT UT
Innleveringsfristen er: torsdag 22. april, kl. 13:00
FRISTEN ER NÅ GÅTT UT
Innleveringsfristen er: torsdag 22. april, kl. 13:00