fbpx Opptaksprøve 2 / 2020 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2 / 2020

Opptaksprøve 2 / 2020

På grunn av koronasituasjonen var opptaksprøve 2 helt digital i 2020 og ikke på skolen slik den bruker å være. I 2020 besto oppgaven av en Deloppgave 1 som var felles for alle tre studierettningene og en Deloppgave 2 som var spesifikk for den studieretningen man søkte seg til. 
 

Deloppgave 1: 3 Egne arbeider 


Når man jobber som designer, arkitekt, eller landskapsarkitekt er det viktig at man kan sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, behov og ønsker, både for å kunne designe nye løsninger, objekter, byer, bygg eller landskap. Et bredt interessefelt og samfunnsengasjement er viktig i utdannelsen. I tillegg til hjemmeoppgaven skal du derfor sende inn 3 tidligere arbeider. Arbeidene er din mulighet til å si noe om hvem du er, hva du interesserer deg for, din bakgrunn og hvorfor du søker AHO. Det kan for eksempel være noe du har laget, en oppgave fra en annen utdannelse, et bilde som viser dine interesser eller hobbyer, en jobb du har hatt tidligere, en reise, eller noe annet. Du velger selv om det skal fremstilles anonymt eller ikke.

I tillegg til de tre arkene skal du skrive en tekst på maks. 150 ord eller spille inn en video på maks 30 sekunder, der du forklarer hvorfor du har levert inn akkurat disse arbeidene.
 
 

Deloppgave 2 / Arkitektur

To rom med utsikt

Som arkitekt må du av og til lage noe fint eller interessant med veldig enkle virkemidler.
Du skal bygge en enkel modell som består av to rom, og levere 1-2 fotografier fra innsiden av modellen. Du bør tenke på modellen som kun en kulisse som bygges for å skape fine bilder. Vi ønsker ikke å se modellen utenfra.

Rommene i modellen kan være forskjellig størrelse eller like, ligge over eller ved siden av hverandre, og du bør kunne komme deg fra det ene rommet til det andre. Tenk gjennom hvordan rommene kan oppleves, og koblingen mellom dem. Er det en dør, et hull i veggen, et vindu, en trapp, eller noe annet? Rommene skal ikke ha noen spesiell bruk.

Fra minst et av rommene skal du lage en eller flere åpninger til en utsikt. Utsikten er bildet du har fått tilsendt, som skal printes ut og plasseres utenfor modellen. Du bestemmer selv hvordan du vil at utsikten oppleves og hvordan utsikten påvirker utformingen av rommene. Er åpningen høyt oppe på veggen, slik at man bare ser himmelen, er det en liten åpning som rammer inn deler av utsikten, en høy åpning som viser både bakke og himmel, eller noe annet? Du kan også ha åpninger som kun slipper inn lys, men ikke har noen utsikt.

Oppgave A:
Utforsk først forholdet mellom rom og utsikt gjennom skisser. Du skal levere 3-5 enkle håndskisser på ett liggende A3 eller A4-ark. Du kan bruke penn, blyant, kull eller tusj. Skissene skal vise forskjellige løsninger på oppgaven og utforske forhold mellom rommene, deres størrelse og proporsjoner, utsikten, og lyset. Du vil bli evaluert på hvor forskjellige løsningene er.

Oppgave B:
Du skal ta utgangspunkt i den skissen du synes er mest interessant, og bygge en modell av denne. Du skal levere 1-2 fotografier fra innsiden av modellen, som ser fra det ene rommet inn i det andre, samt ut på utsikten. Det viktigste med fotografiet er å kommunisere en stemning. En sentral del av dette er hvordan du velger å la lyset slippe inn i de to rommene, proporsjonene på rommene, og hvordan de to rommene forholder seg til hverandre. Vi ser etter en innlevelse i hvordan det er å oppleve stedet, samt kvaliteten på modellbyggingen. Bruk gjerne fotografi underveis i prosessen for å utvikle rommene og åpningene, og ta flere bilder så du kan velge det beste. Vi ønsker ikke å se modellen utenfra, kun fra innsiden.

Du har fått tilsendt et fotografi av en person som skal stå inne i modellen for å angi skala. Tenk på hvor du plasserer personen. 

Innleveringskrav: 
1 liggende A3-ark eller A4-ark med 3-5 skisser.  
1-2 liggende A3-ark eller A4-ark med fotografi fra innsiden av modellen. Du kan kun vise ett bilde per ark. 
Modellen skal kun bygges i papp/kartong, med lim eller tape. Du kan ikke tegne på pappen, men du velger selv om du benytter grå, hvit eller farget papp.  
 
 

Deloppgave 2 / Design

Alene sammen 

Denne våren har de fleste opplevd følelsen av å være avskåret fra venner, familie, skole, arbeid og fritidsaktiviteter – generelt sett avskåret fra våre dagligdagse liv. 
Corona-krisen har gjort at mange benytter eksisterende digitale løsninger til sosiale aktiviteter vi ellers hadde gjort fysisk. Kan dette føre til nye løsninger som er skreddersydd slike, eller helt andre aktiviteter? I så fall, hva kan det være?  
 
Din oppgave er å lage en ny løsning for å gjøre noe fysisk sammen over internett. Oppgaven leveres i 3 deler, som alle skal besvares. 

 
Oppgave A
Tenk ut 3 ulike aktiviteter som ville vært interessant å gjøre over internett, gjerne noe du selv liker å gjøre sammen med familie eller bekjente. Tegn hver aktivitet som en tegneserie-historie som viser type aktivitet, hvor man er, samt hva man gjør. Tenk på opplevelsen deltageren får over tid – før, under og etter aktiviteten. Ta foto av tegneseriene liggende ved siden av hverandre på 1 liggende A3-ark. Leveres som PDF.
 
Velg så hvilken aktivitet du vil jobbe videre med: 
 
Oppgave B
Design et helt nytt opplegg for hvordan aktiviteten gjøres sammen og organiseres over internett. Tenk på begrensninger og muligheter som ligger i både det fysiske og i det digitale. Velg selv hvordan dette formidles på ett liggende A3 ark.
 
Oppgave C
Design og bygg en fysisk gjenstand som skal benyttes i forbindelse med din nye løsning. Gjenstanden skal støtte opp under aktiviteten, løsningen eller fellesskapet. Bruk det du har av materiale hjemme, papp, papir, saks, kniv, tape, lim og lignende. Ta foto av modellen for seg selv og i bruk. Leveres på ett liggende A3 ark.  
 
Lever de 3 liggende A3-ark som 1 PDF-fil. 
Husk at du i tillegg skal levere inn dine 3 tidligere arbeider med tilhørende tekst. 
 
 

Opptaksprøve 2 / Landskapsarkitektur

Stein

Du skal gå ut i ditt nærmiljø og finne en (1) stein du liker. Du velger selv fasong, farge og utseende på steinen, men størrelsen bør være slik at den får plass i hånden din. Den samme steinen skal være utgangspunktet for alle deloppgavene. 

Du skal levere alle 3 deloppgavene samlet som en PDF i liggende A3- eller A4-format. Det skal fremkomme på hver side hvilken deloppgave det gjelder. Tegninger skal avfotograferes og legges i PDF-filen. Det skal være totalt tre A3 eller A4-ark i PDF-filen.
 
A: Se og observere – Tegne steinen
Du skal lage to tegninger av steinen. I den ene tegningen skal du tegne hele steinen, og i den andre tegningen skal du zoome inn på steinen og tegne et utsnitt av den. Det viktigste i oppgaven er å få fram det karakteristiske ved steinen. Utover formen kan dette være dens struktur, linjer, mønster eller tekstur. 

Du vil bli evaluert på hvordan steinens karaktertrekk som struktur, linjer, eller mønster kommer frem i tegningen din, og ikke på selve tegneferdighetene dine. 

Begge tegningene skal være i sort/ hvit, og være samlet på ett liggende A3 eller A4-ark. Det er valgfri tegneteknikk.
Ca 1 time.
 
B: Objekt og form – Stein og papir 
I denne oppgaven skal du lage en modell av papir, som sammen med steinen blir til et samlet objekt. Du skal fotografere dette objektet mot en ensfarget bakgrunn. Stein og papir er to veldig forskjellige materialer i sin tekstur, hardhet, tyngde og konstruktive egenskaper. Du skal lage en modell hvor stein og papir inngår som materialer, og modellen skal undersøke og fremheve forskjellene og kontrastene i disse to materialene. Papiret må ha et bevisst forhold til steinen. Papiret skal være hvitt, og kan brettes, klippes eller krølles som du selv ønsker. Steinen kan plasseres over, mellom, ved siden av, inne i eller under papiret. 
Du vil bli evaluert på hvordan du eksperimenterer med de to materialene, og hvordan du setter de sammen til en felles komposisjon og form. 

Lever to (2) fotografier i liggende format fra selvvalgte vinkler av objektet. Begge fotografiene skal være samlet på ett liggende A3 eller A4-ark.
 
C: Stein, menneske og sted – Steiner i system
Vedlegg: Landskapsrom i A3

Du skal lage et sted hvor mennesker kan oppholde seg og utføre en aktivitet. Hva man skal gjøre på stedet er det du som definerer: det kan være et sted for opphold, lek, bading, trening, eller bare en sti ned til vannkanten eller til et utsiktspunkt. Det kan også være noe annet, bare din fantasi setter grensene. 

Ta utgangspunkt i steinen din og bruk den når du lager stedet. Du kan forestille deg at du enten bare har en stein, eller at du har mange eksemplarer av den sammen steinen. Du kan også forestille deg at steinen du har brukt tidligere er tilgjengelig i varierende, størrelse og form. Steinene kan settes sammen på ulikt vis, og danne et sted som muliggjør en ny bruk. Tenk at steinene må forholde seg til det eksisterende landskapsrommet, til vegetasjonen, vannkanten, himmelen eller noe annet du finner interessant i fotografiet. Lag en collage av det utleverte fotoet som viser stedet, og hvordan stedet brukes. Plasser inn en menneskefigur for å vise størrelsen og proporsjonen av stedet. 

Vi ser etter en innlevelse i hvordan det er å oppleve stedet og hvordan du tilrettelegger det for ny eller annerledes bruk. 

Du kan både lime på papir, bruke digitale hjelpemidler eller tegne direkte på bildet. Endelig levering er en (1) collage i PDF, på et liggende A3 eller A4-format.