fbpx Opptaksprøve 2 - 2020 - Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2 - 2020 - Design

Opptaksprøve 2 - 2020 - Design

Publisert kl 09:00, 21.06.20                
Innleveringsfrist kl 21:00, 21.06.20


Alle må besvare alle tre oppgavene sammen med Deloppgave 1[KM1] .
Du skal kun besvare oppgaven dersom du har kommet videre til opptaksprøve i Design.
 

Deloppgave 2: Alene sammen

Denne våren har de fleste opplevd følelsen av å være avskåret fra venner, familie, skole, arbeid og fritidsaktiviteter – generelt sett avskåret fra våre dagligdagse liv.
Corona-krisen har gjort at mange benytter eksisterende digitale løsninger til sosiale aktiviteter vi ellers hadde gjort fysisk. Kan dette føre til nye løsninger som er skreddersydd slike, eller helt andre aktiviteter? I så fall, hva kan det være? 
 
Din oppgave er å lage en ny løsning for å gjøre noe fysisk sammen over internett. Oppgaven leveres i 3 deler, som alle skal besvares.
 
Oppgave A
Tenk ut 3 ulike aktiviteter som ville vært interessant å gjøre over internett, gjerne noe du selv liker å gjøre sammen med familie eller bekjente. Tegn hver aktivitet som en tegneserie-historie som viser type aktivitet, hvor man er, samt hva man gjør. Tenk på opplevelsen deltageren får over tid – før, under og etter aktiviteten. Ta foto av tegneseriene liggende ved siden av hverandre på 1 liggende A3-ark. Leveres som PDF.
Velg så hvilken aktivitet du vil jobbe videre med:
 
Oppgave B
Design et helt nytt opplegg for hvordan aktiviteten gjøres sammen og organiseres over internett. Tenk på begrensninger og muligheter som ligger i både det fysiske og i det digitale. Velg selv hvordan dette formidles på ett liggende A3 ark.
 
Oppgave C
Design og bygg en fysisk gjenstand som skal benyttes i forbindelse med din nye løsning. Gjenstanden skal støtte opp under aktiviteten, løsningen eller fellesskapet. Bruk det du har av materiale hjemme, papp, papir, saks, kniv, tape, lim og lignende. Ta foto av modellen for seg selv og i bruk. Leveres på ett liggende A3 ark. 
 
Lever de 3 liggende A3-ark som 1 PDF-fil.
Husk at du i tillegg skal levere inn dine 3 tidligere arbeider med tilhørende tekst.

 

Innlevering av oppgaven:

Det er viktig at du leser innleveringskravene nøye. Sett deg godt inn i formatet på de ulike oppgavene, samt navngivning og størrelse.
Vi anbefaler at dere setter av ca en time for å sjekke at format og navn på oppgaven stemmer, samt selve opplastingen. Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp filene når fristen nærmer seg.
 
Om du får problemer med opplasting må du kontakte Opptakskontoret før fristen har gått ut.
Opptakskontoret kan nås på opptak@aho.no. Henvendelser etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn til.


Krav til formen på oppgaven:
 • Alle oppgavene skal leveres på liggende A3, i PDF-format.
  Tips: Det enkleste er å lagre filene i Word, som PDF. Der kan du også velge størrelse på Sideoppsett -> Størrelse -> A3.
 • Film skal leveres i formatet .mov eller .mp4, og det er anbefalt at den ikke overstiger 60 MB.

Merk at alle filene skal begynne med søkernummeret i navnet.

Deloppgave 1, «Tre arbeider»:
 • 1 x PDF med 3 sider: 
  «søkernummer-deloppgave1-bilder» (Eks.: 123456-deloppgave1-bilder.pdf)
 • 1 x PDF med tekst (max 150 ord): 
  «Søkernummer-deloppgave1-tekst» (Eks.: 123456-deloppgave1-tekst-pdf)

  eller
  Video - .mov eller .mp4 (max 30 sekunder, anbefalt 60 MB):
  «søkernummer-deloppgave1-video.mp4» (Eks.: 123456-deloppgave1-video.mp4)

Deloppgave 2:
Merk at alle filene skal begynne med søkernummeret i navnet. Alle oppgavene må besvares, og skal leveres samlet i en PDF-fil.
 
 • Oppgave A:
  Et foto av tegneseriene liggende ved siden av hverandre på 1 horisontalt A3-ark
 • Oppgave B:
  Design av nytt opplegg av aktivitet på 1 horisontalt A3-ark
 • Oppgave C:
  Fotografi av modell på et horisontalt A3-ark.
Navngi oppgaven: «søkernummer-deloppgave2» og lever som PDF. (Eks.: 123456-deloppgave2»).
 
 

Lever inn oppgaven her