fbpx Opptaksprøve 2 | 2021 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2 | 2021

AHO Opptaksprøve 2 2021

Opptaksprøve 2 | 2021


Opptaksprøve 2 er en digital hjemmeoppgave i to deler, hvor du allerede nå kan begynne å forberede deg. Både deloppgave 1 og deloppgave 2 skal leveres samme dag. Hvilken dato du skal levere, avhenger av hvilke(n) studieretning(er) du har kommet videre på:

Prøve- og innleveringsdager:
Landskapsarkitektur: Lørdag 19. juni 
Design: Søndag 20. juni 
Arkitektur: Mandag 21. juni 

Datoene er fastsatt for alle, og det vil ikke være mulig å utsette eller flytte opptaksprøven til en annen dag.

Fredag 4. juni fikk alle som er videre fra opptaksprøve 1, for én eller flere studieretninger, en mail med informasjon om opptaksprøve 2. Savner du mail fra oss? Sjekk søppelpost først. Finner du fortsatt ikke mailen eller har andre spørsmål, kontakt opptak@aho.no.
 

DELOPPGAVE 1: Alle studieprogram
 

DELOPPGAVE 2: Landskapsarkitektur
DELOPPGAVE 2: Design
DELOPPGAVE 2: Arkitektur

 

Lykke til! Ta kontakt med oss på opptak@aho.no om du har noen spørsmål.
Deloppgave 1 og 2 leveres sammen innen kl.19:00 på prøvedagen.