fbpx Kursregistrering - Høst 2023 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kursregistrering - Høst 2023

Kursregistrering - Høst 2023

Registrering av prioriterte ønsker for masterkurs høsten 2023 åpner i Studentweb 17. april. Frist for å prioritere er 2. mai. Her finner du informasjon om viktige datoer, hvordan du søker og spesifikk informasjon for ditt studieprogram. 

 

→ Se opptak av kurspresentasjonene her. 


Viktige datoer for kursregistrering

 • 17.april: Studentweb åpner for registrering av prioriterte kursønsker 
 • 20. April 11:30-13:00: Teknisk registreringshjelp i første etasje 
 • 27.april 11:30-13:00: Teknisk registreringshjelp i første etasje 
 • 2.mai: Frist for å registrere dine prioriterte ønsker. 
 • 1.juni: Resultat av kursopptak blir synlig i Studentweb
 • 15.juni: Frist for å takke ja til tilbudt plass på masterkurs  

Vær oppmerksom på: 
 • Det er ikke mulig å prioritere ønsker etter 2.mai. Hvis du lar være å prioritere ønsker for kurs, vil du bli tildelt plass der det måtte være ledig etter at prioriterte ønsker er fordelt. Møt opp på registreringshjelp dersom du har problemer i Studentweb! 
 • Merk at du registrerer ønsker i prioritert rekkefølge. Plassene fordeles etter ansiennitet i studieløpet, så vær forberedt på at du ikke nødvendigvis får dine førstevalg. 
 • Plassfordelingen gjøres etter at prioriteringsfristen har gått ut. 


Hva skal gjøres i Studentweb? 

 • Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Du blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres. 
 • Vær oppmerksom på at du prioriterer kursønsker for HØST 2023 i semesterfanen VÅR 2023.  
 • For deg som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «HØST 2023» (Du skal ikke prioritere fordypningskurs dersom du skal ta prediplom) 


Programspesifikk informasjon 

Master i Landskapsarkitektur 

Studenter på master i Landskapsarkitektur i sitt første semester har obligatoriske kurs som legges inn automatisk. Studenter i 3. semester legger inn prioriteringer for ønsket studiokurs, samt prediplom. 

Master i arkitektur 

Masterstudenter skal registrere fire kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3 og 4). Dette  gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp). Dersom du er i ditt siste semester før diplom, prioriterer du ikke fordypningskurs, men legger in predipom I utdanningsplanen. 
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er registrert før du logger ut. Dersom det ligger igjen prioriteringer fra tidligere semestere i studentweb, må du slette disse før du legger inn nye prioriteringer. 

Master i design (2 og 5 år)

Studenter i masterprogrammet i design prioriterer studio og fordypningskurs ut fra ønsker. Studenter tatt opp til den 2-årige graden i design vil bare bli tatt opp til studiokurs de var kvalifisert for da de ble tatt opp til programmet.  
 
For design masterkurs har designstudenter fortrinn i opptaket. 

Diplom / Pre-diplom 

Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til høsten (om det ikke ligger der allerede). Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs.  

Tildeling av plasser på  kurs 

Plasser fordeles etter Studentweb har stengt for prioritering av ønsker. 
 
Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen. Noen kurs har visse krav til forkunnskaper og til valg av fordypningskurs. Dette fremkommer i kursbeskrivelsen.  
 
Viktig informasjon:
 • Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med høst 2022 registrert i Studentweb. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold eller ex-phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen innen 10.mai, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen. 
 • Kursopptaket finner du i Studentweb. Det er klart 1.juni. Det blir sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette. 
 • Har du ikke registrert deg innen fristen 2. mai får du plass der det er ledig kapasitet. 
 • Når kursopptaket offentliggjøres, blir det gitt beskjed om hvordan du takker ja til tildelt plass og hvordan du kan sette deg på venteliste til kurs du ikke har fått plass på. 


Spørsmål?

Har du spørsmål om kursvalg eller opplever du problemer med å prioritere kurs, møt opp på registreringshjelp eller ta kontakt med din studierådgiver: 

Oversikt over alle valgbare masterkurs med beskrivelser finner du her: