fbpx Workshops | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Workshops

AHO boasts of well-equipped workshops for wood, plastic and metal, as well as a 3D-print lab and a full-scale construction hall.
Mandatory courses in basic workshop training for all new students are held at the beginning of term.  

Material expenses must be covered by the students


The interaction workshop

Here you will find i.a. foil cutter, scanner, sewing machines, electronics workshop, 2 photo studios.
It is also possible to borrow photo equipment and drones.

NB! To use the photo studios, you must book an appointment via moodle

We currently try to have evenings open on Tuesdays and Wednesdays from 1600 to 2000

For questions contact thomasisak@adm.aho.no

fotoverksted_studass_0.jpg
The students who can help you in the photo studio.
Frans, Benjamin, Mike, Vilde and Thomas


 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har flotte verkstedfasiliteter med et stort utvalg av maskiner og materialer til å teste ut konsepter innen arkitektur og design.

Verkstedene ligger i første etasje og er en arena for kreativ form- og idéskaping, uttesting av løsninger og modellbygging.
Vi kan bearbeide nesten alle mulige materialer i tillegg til forskjellig type støping, 3D-printing og laserkutting. AHO har tre hovedverksteder for tre, plast og metall. I tillegg finnes et døgnåpent lettverksted og verksted for 3D-printing.


Interaksjonsverkstedet

Her finner du bl.a. foliekutter, scanner,  symaskiner, elektronikkverksted, 2 stk fotostudioer.
Det er også mulig å låne fotoutstyr og droner.

NB! For å bruke fotostudioene må du booke tid via moodle  

For tiden prøver vi å ha kveldsåpent tirsdager og onsdager fra kl 1600 til 2000

For spørsmål kontakt thomasisak@adm.aho.no

fotoverksted_studass_0.jpg
Studentene som kan hjelpe dere på fotostudioene.
Frans, Benjamin, Mike, Vilde og Thomas