fbpx GK5 By- og byplanhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK5 By- og byplanhistorie

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK5 By- og byplanhistorie
Course code: 
60 151
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Gjennomført grunnundervisningens første og andre år

Course content

Kurset gjennomgår by- og byplanhistorien fra de første bymessige bossettingene til i dag. Det legges spesielt vekt på byutviklingen fra industrialismen og framover, og by- og byplanhistorien fra de to siste tiårene behandles spesielt grundig.
Faget undervises med en arkitektfaglig innfallsvinkel med vekt på byens morfologi og sammenheng mellom morfologi og samfunn. I undervisningen trekkes forbindelsen til studiokurset GK5 gjennom diskusjon av byplanidealer og byplanstrategier

Learning outcome

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om byhistorie og byplanhistorie.
Kunnskapen skal kunne anvendes som referanse i prosjektarbeid innenfor urbanisme og byforming og gi studenten grunnlag for refleksjon omkring eget arbeid og
fagkritikk av byplanpraksis.

Working and learning activities

Ukentlige forelesninger med etterfølgende seminarer.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required