fbpx 60 151 GK5 By- og byplanhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

60 151

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK5 By- og byplanhistorie
Course code: 
60 151
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2019 Autumn
Assessment semester: 
2019 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Jonny Aspen
Peter Hemmersam
Required prerequisite knowledge

Bestått alle emner i GK1 og GK2. Bestått studiodelen av GK3 og GK4. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK3 og GK4.

Course content

Kurset gjennomgår by- og byplanhistorien, med hovedvekt på byutviklingen fra industrialismen og frem til i dag. Faget undervises med en arkitektfaglig innfallsvinkel med vekt på byens morfologi og sammenheng mellom morfologi og samfunn. I undervisningen trekkes forbindelsen til studiokurset GK5 gjennom diskusjon av byplanidealer og byplanstrategier.

Learning outcome

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om byhistorie og byplanhistorie. Kunnskapen skal kunne anvendes som referanse i prosjektarbeid innenfor urbanisme og byforming og gi studenten grunnlag for refleksjon omkring eget arbeid og fagkritikk av byplanpraksis.

Working and learning activities

Ukentlige forelesninger med etterfølgende gruppearbeid der ukens pensumtekst(er) blir gjennomgått og diskutert. 

Curriculum

Et samlet kompendium vil foreligge ved semesterstart og være tilgjengelig i Moodle. 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Written ExamIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Written Exam
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Lectures Oppmøte og deltagelse på foreleninger er forventet.
Group workGrupperarbeid inkluderer presentasjon av tekst i plenum.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment: Oppmøte og deltagelse på foreleninger er forventet.
Workload activity:Group work
Comment:Grupperarbeid inkluderer presentasjon av tekst i plenum.