fbpx 60 151 GK5 By- og byplanhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

60 151

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK5 By- og byplanhistorie
Course code: 
60 151
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2018 Autumn
Assessment semester: 
2018 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Karl Otto Ellefsen
Required prerequisite knowledge

Gjennomført grunnundervisningens første og andre år (med unntak av ex. phil.)

Course content

Kurset gjennomgår by- og byplanhistorien fra de første bymessige bossettingene til i dag. Det legges spesielt vekt på byutviklingen fra industrialismen og framover, og by- og byplanhistorien fra de to siste tiårene behandles spesielt grundig. Faget undervises med en arkitektfaglig innfallsvinkel med vekt på byens morfologi og sammenheng mellom morfologi og samfunn. I undervisningen trekkes forbindelsen til studiokurset GK5 gjennom diskusjon av byplanidealer og byplanstrategier

Learning outcome

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om byhistorie og byplanhistorie. Kunnskapen skal kunne anvendes som referanse i prosjektarbeid innenfor urbanisme og byforming og gi studenten grunnlag for refleksjon omkring eget arbeid og fagkritikk av byplanpraksis.

Working and learning activities

Ukentlige forelesninger med etterfølgende seminarer. Forelesningene foreligger digitalt og er tilgjengelig på AHOs nett. Vi vil høste 2018 vurdere å bruke de digitale forelesningene som forberedelse til diskusjonene.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Written ExamIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Written Exam
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: