fbpx GK5 By- og byplanhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK5 By- og byplanhistorie

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK5 By- og byplanhistorie
Course code: 
60 151
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Gjennomført grunnundervisningens første og andre år

Course content

Kurset gjennomgår by- og byplanhistorien fra de første bymessige bossettingene til i dag. Det legges spesielt vekt på byutviklingen fra industrialismen og framover, og by- og byplanhistorien fra de to siste tiårene behandles spesielt grundig.
Faget undervises med en arkitektfaglig innfallsvinkel med vekt på byens morfologi og sammenheng mellom morfologi og samfunn. I undervisningen trekkes forbindelsen til studiokurset GK5 gjennom diskusjon av byplanidealer og byplanstrategier

Learning outcome

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om byhistorie og byplanhistorie.
Kunnskapen skal kunne anvendes som referanse i prosjektarbeid innenfor urbanisme og byforming og gi studenten grunnlag for refleksjon omkring eget arbeid og
fagkritikk av byplanpraksis.

Working and learning activities

Ukentlige forelesninger med etterfølgende seminarer.

Curriculum

Pensumkompendium (nytt høsten 2014) som omhandler en kombinasjon av originaltekster og vurderende tekster.

I pensum skilles mellom statarisk og kursorisk pensum

Anbefalt litteratur (vil bli revidert):
Bacon, E. N. (1967). Design of cities. New York: The Viking press.
Barnow, F. (2000). Gudekongens by: bysystemer og byarkitektur i Ægypten, Mesopotamien, Indus, Indien, Nepal og Kina. København: Kunstakademiets arkitektskoles forlag.
Barnow, F. (2001). Jordejerens by: bysystemer og byarkitektur i den antikke græske verden ogRomerriget. København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.
Barnow, F. (2003). Købmandens by: bysystemer og byarkitektur i det postantikke og førindustrielle Europa. København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.
Benevolo, L. (1980). The history of the city. London: Scolar Press.
Cerdà, I., Alcolea, S., & Caravia, I. k. a. C. I. (2002). Cerdà urbs i territori: planning beyond the urban : a catalogue of the exhibitionMostra Cerdà, urbs i territori, held September 1994-through January 1995, Barcelona. Madrid: Electa.
Collins, G. R., Sitte, C., & Collins, C. C. (1986). Camillo Sitte: the birth of modern city planning : with translation of the 1889 Austrian edition of his City planning according to artistic principles. New York: Rizzoli .
Eaton, R. (2002). Ideal cities: utopianism and the (un)built environment. London: Thames & Hudson.
Ellin, N. (1996). Postmodern urbanism. Blackwell, Cambridge, Mass.
Gosling, D., & Cullen, G. (1996). Gordon Cullen: visions of urban design. London: Academy Editions.
Hals, H. (1933). Byen lever: drømmen om en storstad. Oslo: Aschehoug .
Jensen, R. H. (1980). Moderne norsk byplanlegging blir til: tanker og ideer som preget fremveksten av moderne norsk byplanlegging slik det særlig fremkommer i de tekniske tidsskriftene 1854-1919 med forenklet videreføring av vesentlige tendenser i 1920-30 årene. Trondheim: [s.n.] .
Kjærsdam, F. (1981). Byplanlægning og samfundsudvikling. Aalborg: Aalborg universitetsforlag.
Kostof, S. (1991). The city shaped: urban patterns and meanings through history ; original drawings by Richard Tobias. London: Thames and Hudson.
Kostof, S., & Castillo, G. (1992). The city assembled: the elements of urban form through history. London: Thames and Hudson.
Lorange, E. (1995). Historiske byer: fra renessansen til industrialismen. [Oslo]: Universitetsforl.
Mumford, L. (1938). The culture of cities. New York: Harcourt, Brace.
Mumford, L. (1966). The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. London: Penguin.
Rasmussen, S. E. (1949). Byer og bygninger: skildret i tegninger og ord : Byen et tempel. København: Forlaget Fremad.
Unwin, R. (1994). Town planning in practice: an introduction to the art of designing cities and suburbs. New York: Princeton Architectural Press.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Written Exam-A-FSkriftlig eksamen uke 2 - 2015
Other assessment method, define in comment field--Tilstedeværelse på seminar/øving
Vurderinger:
Form of assessment:Written Exam
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:Skriftlig eksamen uke 2 - 2015
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:-
Comment:Tilstedeværelse på seminar/øving