fbpx GK6 Design sett i system | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK6 Design sett i system

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design sett i system
Course code: 
70 161
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Bestått foregående 5 semestre

Course content

Kurset Design satt i system skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet til oppdragsgiver og samfunn. Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Kurset innledes med en modul i Systemorientert design. Det skal utarbeides en individuell portfolio. Kurset vil inneholde en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign.

Learning outcome

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt og å fordype seg i en eller flere av de tre hovedretningene.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.
ESTETIKK: Gi en mer bevisst forståelse av begrepet estetikk med vekt på/ut fra organisasjonens/bedriftens identitet.
BÆREKRAFT: Gi kunnskap om hvordan en systemorientert tilnærming kan gi et helhetlig perspektiv på temaet bærekraftig utvikling.
ETIKK: Gi en generell forståelse for etiske problemstillinger.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.
PROCESS, VERKTØY OG METODER: Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Kurset gir en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping.
KOMMUNIKASJON: Gi generell kompetanse og ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte. Blant annet utvikling av en personlig digital portfolio. Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gi generell kompetanse til å vurdere nye materialer og teknologier.

Working and learning activities

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, bedriftsbesøk, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid.
Spesialisering og fordypning vil bli undervist i form av veiledninger og gruppearbeid.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog.
ESTETIKK: Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser.
BÆREKRAFT: Gjennom introduksjonen og tilnærmingen i systemorientert design gis et overordnet perspektiv med muligheter for diskusjon og refleksjon.
ETIKK: Mulighet for prosjektrelaterte diskusjoner avhengig av samarbeidsorganisasjon.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gjennom introduksjonene og veiledninger i de ulike fordypningsretningene gis studentene kjennskap til overordnede problemstillinger.
PROSESS, VERKTØY OG METODER: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner. Selvstendig prosjektarbeid øves i samarbeid med de eksterne partnerne kombinert med intern veiledning. Gjennom Workshops og gruppearbeid læres SOD og Giga-mapping.
KOMMUNIKASJON: Ved studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere. Presentasjon og formiddling av komplekse designløsninger.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gjennom selvstendig prosjektarbeid og samhandling med de eksterne partnerne.

Det er obligatorsik fremmøte ved forelesninger, veiledning og gjennomganger.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scale
Project assignment-A-F
--
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:A-F
Form of assessment:
Grouping:-
Grading scale:-
Workload activityComment
LecturesSystemorientert design
Written assignmentsFelles sluttpresentasjoner
Individual supervision
Planning assignment
Curriculum
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Systemorientert design
Workload activity:Written assignments
Comment:Felles sluttpresentasjoner
Workload activity:Individual supervision
Comment:
Workload activity:Planning assignment
Comment:
Workload activity:Curriculum
Comment:
Workload activity:
Comment: