fbpx GK4 Norsk Arkitekturhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Norsk Arkitekturhistorie
Credits: 
6
Course code: 
80 144
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2014 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

I dette kurset brukes begrepet ”arkitektur” som samlebetegnelse for både byggekunst og byggeskikk. 

Å lage god arkitektur tilpasset den kultur den bygges i, krever stor kunnskap, ikke bare om internasjonale strømninger, men også lokale arkitekturtradisjoner.
Kurset forklarer og drøfter norsk arkitektur som uttrykk for det den brukes til, og som resultat av lokale og nasjonale forutsetninger.
Et av flere spørsmål som stilles er om det finnes et særnorsk arkitektur-uttrykk?

Learning outcome

Kurset skal øke studentenes forståelse for norsk bygningstradisjon, og gjøre dem i stand til å:

- identifisere arkitekturobjektet i forhold til en relevant kulturell og arkitektonisk kontekst.

- beskrive arkitekturobjektet. 

- tolke arkitekturobjektene i forhold til relevante kontekster. 

- skrive en kort vitenskapelig artikkel med litteraturhenvisninger.

Working and learning activities

Kurset består av forelesninger, seminarer, litteraturoppgaver og en ekskursjon i Norge.
Forelesningene beskriver epoker og fenomener i Norsk arkitektur fra Bronsealder til vår tid, og danner grunnlag for fem litteraturoppgaver.
Fire oppgaver er gruppearbeid og en er individuelt arbeid. 

På Norgesekskursjonen settes arkitekturobjekter inn i relevante kontekster.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activityComment
LecturesDeltagelse på forelesninger og diskusjoner
Group workDeltagelse på gruppearbeid
Individual problem solvingLevert individuell litteraturoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Deltagelse på forelesninger og diskusjoner
Workload activity:Group work
Comment:Deltagelse på gruppearbeid
Workload activity:Individual problem solving
Comment:Levert individuell litteraturoppgave