fbpx GK4 Norsk Arkitekturhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Norsk Arkitekturhistorie
Credits: 
6
Course code: 
80 144
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

I dette kurset brukes begrepet ”arkitektur” som samlebetegnelse for både byggekunst og byggeskikk. 

Å lage god arkitektur tilpasset den kultur den bygges i, krever stor kunnskap, ikke bare om internasjonale strømninger, men også lokale arkitekturtradisjoner.
Kurset forklarer og drøfter norsk arkitektur som uttrykk for det den brukes til, og som resultat av lokale og nasjonale forutsetninger.
Et av flere spørsmål som stilles er om det finnes et særnorsk arkitektur-uttrykk?

Learning outcome

Kurset skal øke studentenes forståelse for norsk bygningstradisjon, og gjøre dem i stand til å:

- identifisere arkitekturobjektet i forhold til en relevant kulturell og arkitektonisk kontekst.

- beskrive arkitekturobjektet. 

- tolke arkitekturobjektene i forhold til relevante kontekster. 

- skrive en kort vitenskapelig artikkel med litteraturhenvisninger.

Working and learning activities

Kurset består av forelesninger, seminarer, litteraturoppgaver og en ekskursjon i Norge.
Forelesningene beskriver epoker og fenomener i Norsk arkitektur fra Bronsealder til vår tid, og danner grunnlag for fem litteraturoppgaver.
Fire oppgaver er gruppearbeid og en er individuelt arbeid. 

På Norgesekskursjonen settes arkitekturobjekter inn i relevante kontekster.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required10Not requiredForelesningene er et viktig grunnlag for undervisningen
Exercise4Gruppearbeid - skriving av bygningsanalyser
Excursions1Individuell litteraturoppgave
1Ekskursjonen kan erstattes med individuell litteraturoppgave.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:10
Presence required:Not required
Comment:Forelesningene er et viktig grunnlag for undervisningen
Mandatory coursework:Exercise
Courseworks required:4
Presence required:
Comment:Gruppearbeid - skriving av bygningsanalyser
Mandatory coursework:Excursions
Courseworks required:1
Presence required:
Comment:Individuell litteraturoppgave
Mandatory coursework:
Courseworks required:1
Presence required:
Comment:Ekskursjonen kan erstattes med individuell litteraturoppgave.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualA-FIndividuell litteraturoppgave
GroupA-FGruppearbeid - 4 litteraturoppgaver
-A-FDeltagelse på forelesninger og ekskursjon
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Individuell litteraturoppgave
Form of assessment:
Grouping:Group
Grading scale:A-F
Comment:Gruppearbeid - 4 litteraturoppgaver
Form of assessment:
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:Deltagelse på forelesninger og ekskursjon
Workload activityComment
LecturesDeltagelse på forelesninger og diskusjoner
Group workDeltagelse på gruppearbeid
Individual problem solvingLevert individuell litteraturoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Deltagelse på forelesninger og diskusjoner
Workload activity:Group work
Comment:Deltagelse på gruppearbeid
Workload activity:Individual problem solving
Comment:Levert individuell litteraturoppgave