fbpx GK4 Norsk Arkitekturhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Norsk Arkitekturhistorie
Course code: 
80 144
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Den norske arkitekturhistorien.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha fått en oversikt over holdninger og sentrale arkitekter i den norske arkitekturhistorien.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha lært å skrive et vitenskapelig essay med fotnoter og litteraturliste.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å presentere en arkitekt, en sak eller et arkitekturverk på en vitenskapelig måte i en historisk og arkitektonisk kontekst.

Working and learning activities

Kurset består av: En rekke forelesninger om norsk arkitekturhistorie, litteraturoppgaver og en ukes ekskursjon i Norge.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
ExcursionsNot requiredKurset består av forelesninger og diskusjoner om norsk arkitektur, byggeskikk og historie. Studentene skriver tre litteraturoppgaver i grupper som gjennomgås og diskuteres på tre litteraturseminarer. Sluttinnlevering er et individuelt essay.
Kurset avsluttes med en ukes ekskursjon i Norge.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Excursions
Presence required:Not required
Comment:Kurset består av forelesninger og diskusjoner om norsk arkitektur, byggeskikk og historie. Studentene skriver tre litteraturoppgaver i grupper som gjennomgås og diskuteres på tre litteraturseminarer. Sluttinnlevering er et individuelt essay.
Mandatory coursework:
Presence required:
Comment:Kurset avsluttes med en ukes ekskursjon i Norge.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-FDeltakelse på forelesninger, litteraturseminarer og ekskursjon, samt skriving av essay i grupper og innlevering av individuelt essay. Karakteren i faget baseres på en vurdering av alt arbeid + kvaliteten på essays.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Deltakelse på forelesninger, litteraturseminarer og ekskursjon, samt skriving av essay i grupper og innlevering av individuelt essay. Karakteren i faget baseres på en vurdering av alt arbeid + kvaliteten på essays.
Workload activity
Lectures
Group work
Written assignments
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Workload activity:Group work
Workload activity:Written assignments