fbpx Informasjon om økonomisk omstilling ved AHO 2024-2030 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Informasjon om økonomisk omstilling ved AHO 2024-2030

Informasjon om økonomisk omstilling ved AHO 2024-2030

Den økonomiske situasjonen ved AHO krever at vi reduserer kostnadene. Det er blitt opprettet en nettside der du finner informasjon om de økonomiske omstillingsprosjektene, fremdriftsplan, og et innspillskjema for ansatte. 
 
Denne nettsiden oppdateres fortløpende med ny informasjon om prosjektet.