fbpx Samarbeid om studentombud | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Samarbeid om studentombud

Fv. Annette Sund, Laila Mjelde, Anne Kristine Aure, Keeley Johansson, BHs, Hallgeir Lien, LDH, Ulrika Herlofsen, AHO, Camilla Thorkildsen, NMH, Gro Smenes, KIHO

Samarbeid om studentombud

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal samarbeide med flere mindre utdanningsinstitusjoner om et felles studentombud.
 
Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans i studiesaker. Studentombudet skal veilede studenter i forbindelse med søknader og klager, og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå. Studentombudet kan også være et lavterskeltilbud for saker om trakassering.

Regjeringen bestemte i 2018 å lovfeste at alle studenter skulle ha tilgang til studentombud. AHO skal samarbeide med Musikkhøgskolen, Politihøyskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høgskole om et felles studentombud, som skal ha lokaler på Blindern. I tillegg vil studentombudet drive oppsøkende arbeid for å øke studenter og ansattes bevissthet rundt studentenes rettigheter og plikter.

Vi har i fellesskap vurdert ulike modeller for å kunne tilby tjenesten, og har landet på at vi til sammen skal finansiere en full stilling som skal inngå som en del av studentombudstjenesten ved UiO. På den måten vil vi få tilgang til en etablert tjeneste og et større fagmiljø enn om vi skulle hatt vårt eget ombud, sier seksjonssjef for utdanning, forskning og formidling ved AHO Ulrika Herlofsen. 

Rekrutteringen har startet, og ombudet og tjenesten blir lansert for studentene på AHO så snart vedkommende er på plass.