fbpx Aviser | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Aviser

Aviser

AHO abonnerer på papiravisene Aftenposten, Dagens næringsliv, Klassekampen og Morgenbladet. Desse kan lesast i biblioteket.
 
For søk i historiske aviser frå Nasjonalbibliotekets avisteneste krevst det brukarnamn og passord - kontakt biblioteket for dagens passord.
 
Me abonnerer også på tenesta Atekst/Retriever, Tilgangen er IP-basert, det vil sei at du anten må vera i nettverket til skulen eller logga på VPN.