fbpx Bibliotektjenester | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bibliotektjenester

Bibliotektjenester

Biblioteket tilbyr gratis tilgang til bøker, tidsskrifter og fagressurser, samt mulighet for kopiering og skanning. Vi har arbeidsplasser, lesesal og ett grupperom som kan bestilles i vår åpningstid.

Samlingene

Biblioteket har en rikholdig samling litteratur innen undervisningsfagene, samt del støttelitteratur. 

Boksamlingen

Boksamlingen er organisert etter UDK. Bruk kartfunksjonen i bibliotekbasen (Oria) for å finne frem. 

Bøker som kan lånes står primært på nedre plan. Bøker til bruk i biblioteket står på messaninen. 

Vitenskapelig stabs utgivelser 

Biblioteket har en egen hylle for forlagsutgivelser fra vår vitenskapelige stab.

Tips oss dersom du savner noe. Vi tar gjerne imot forfattereksemplarer.

Antologier er kun med dersom en ansatt ved AHO er redaktør.

Oversikt over vitenskapelige artikler og bokkapitler finner du i Cristin.

Tidsskrifter

Alle tidsskrifter er søkbare i bibliotekbasen (Oria), mange er søkbare på artikkelnivå.

Siste års utgaver av tidsskriftene er stilt opp alfabetisk i tidsskriftkroken. Eldre årganger bindes inn og står på messaninen.

Elektroniske tidsskrift og artikkeldatabaser biblioteket abonnerer på er tilgjengelige via skolens IP-adresse. 

Skanner & kopimaskin 

Vi har kopimaskin og skanner. 

Priser: kopi og skanning
Kopi og utskrift   Pris
  A4 Sort/hvitt 2 ,-
  A4 Farge 5 ,-
  A3 Sort/hvitt 4 ,-
  A3 Farge  10 ,-