Språk

Publisering og forskningsrapportering

Publisering og forskningsrapportering

 

Publiseringskanaler

For at en vitenskapelig publisering skal gi publikasjonspoeng, må tidsskriftet eller forlaget være godkjent i DBHs register. Her kan du selv legge inn forslag til nye tidsskrifter og forlag. Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november. 

Frist for nominering til nivå 2 var 20. oktober 2017

Liste over godkjente tidsskrifter og kontaktinformasjon til publiseringskomiteen for arkitektur og design.
 

Cristin

Cristin er Norges felles forskningsdokumentasjonssystem som brukes i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.