fbpx Publisering og forskningsrapportering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Publisering og forskningsrapportering

Publisering og forskningsrapportering

Publiseringskanaler

For at en vitenskapelig publisering skal gi publikasjonspoeng, må tidsskriftet eller forlaget være godkjent i kanalregisteret. Her kan du selv legge inn forslag til nye tidsskrifter og forlag. Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november. 

Liste over godkjente tidsskrifter for arkitektur og design
 

Cristin 2011 - 2023 

Høsten 2024 erstattes Cristin av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) som system for rapportering av forskningsresultater. 

AHOs NVI-resultater  2011 -2023 

Cristin er Norges felles forskningsdokumentasjonssystem som brukes i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.