fbpx 40 120 GK2 Materialer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

40 120 GK2 Materialer

Full course name in English: 
Materials
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Solveig Sandness
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering. 

Om emnet

Kurset materialteknologi introduserer ulike materialegenskaper for studentene, som for eksempel fasthet, elastisitet, densitet, holdbarhet, evne til å varmeisolere, evne til å magasinere varme etc. Videre belyses disse materialegenskapene i presentasjonen av et knippe materialer som er relevante for arkitekter:
- mineralske materialer (betong, glass, tegl, jord),
- naturlige materialer (tre),
- metaller (stål, aluminium).
Kurset tar også for seg tema som bærekraft, produksjonsmetoder knyttet til de ulike materialene, samt hvilke muligheten man har til å formgi eller på andre måter påvirke det estetiske uttrykket.

Lærere:

Solveig Sandness, universitetslektor

Finn Erik Nilsen, professor II

Bjørn Sandaker, professor 

Tine Hegli, professor

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha kunnskaper om og forståelse for ulike materialers egenskaper og anvendelsesområder. Viktige materialegenskaper studentene skal ha kunnskap om er bl.a. styrke, stivhet, vekt, holdbarhet etc. Studentene skal også vite hvordan man vurderer ulike materialer ut fra et bærekraftig perspektiv. Studentene skal være i stand til å vurdere og sammenligne ulike materialer med tanke på spesifikk bruk. De skal bl.a. kunne vurdere egnethet med tanke på mekaniske, funksjonelle, produksjonsmessige, bærekraftige og estetiske egenskaper. Studentene forventes også å kunne beregne et materiales E-modul, flytespenning og strekkfasthet basert på et strekkforsøk. Studentene vil også få trening i å være oppmerksomme og kritiske når de finner og bruker informasjon fra nettet. De må bl.a. forholde seg til ulike formler, enheter og symbolbruk.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset kjøres hovedsakelig som et forelesningskurs med teoretiske og praktiske øvingsoppgaver. I starten av kurset er det en intensivuke hvor man kun konsentrerer seg om dette faget. I løpet av denne uken har man forelesninger, praktiske øvinger og innleveringer. Videre utover i semesteret er det vanligvis en forelesning i uken og øvingsinnlevering en til to gang i måneden.

COVID-19: Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Sandaker, B. N., Sandvik, M., & Vik, B. (2003). Materialkunnskap. Lillestrøm: Byggenæringens forl.

Anbefalt pensum:

Victoria Ballard Bell, Patrick Rand (2006). Materials for Architectural Design. Laurence King Publishing
Solheim, O., & Andersen, J. (2005). Materiallære. Oslo: Gyldendal undervisning.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger7Ikke påkrevdFor å bli vurdert i kurset må det løses og leveres inn 7 øvinger i løpet av semesteret:
2 øvinger i mindre grupper (ca 20 grupper a 3 studenter)
5 individuelle øvinger

Øvingene og dato og detaljer for innlevering finner du i emnets område på Moodle.

Alle øvingene er obligatoriske og må leveres og godkjennes for å få bestått kurset.

Innleverte øvinger hvor det ikke er gjort et synlig forsøk på å løse alle deloppgaver anses som ikke levert.

Har studenten gjort et hederlig forsøk på å løse en øving, men likevel får underkjent, vil studenten få mulighet til å gjøre en erstatningsøving.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:7
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:For å bli vurdert i kurset må det løses og leveres inn 7 øvinger i løpet av semesteret:
2 øvinger i mindre grupper (ca 20 grupper a 3 studenter)
5 individuelle øvinger

Øvingene og dato og detaljer for innlevering finner du i emnets område på Moodle.

Alle øvingene er obligatoriske og må leveres og godkjennes for å få bestått kurset.

Innleverte øvinger hvor det ikke er gjort et synlig forsøk på å løse alle deloppgaver anses som ikke levert.

Har studenten gjort et hederlig forsøk på å løse en øving, men likevel får underkjent, vil studenten få mulighet til å gjøre en erstatningsøving.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttFor å bli vurdert i kurset må 7 obligatoriske øvinger vært levert inn på gitte datoer løpet av semesteret:
2 øvinger i mindre grupper (ca 20 grupper a 3 studenter)
5 individuelle øvinger

Alle øvinger er obligatoriske og må være levert og godkjent for å få bestå kurset.

Innleverte øvinger hvor det ikke er gjort et synlig forsøk på å løse alle deloppgaver anses som ikke levert.

Har studenten gjort et hederlig forsøk på å løse en øving, men likevel får underkjent, vil studenten få mulighet til å gjøre en erstatningsøving.

Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:For å bli vurdert i kurset må 7 obligatoriske øvinger vært levert inn på gitte datoer løpet av semesteret:
2 øvinger i mindre grupper (ca 20 grupper a 3 studenter)
5 individuelle øvinger

Alle øvinger er obligatoriske og må være levert og godkjent for å få bestå kurset.

Innleverte øvinger hvor det ikke er gjort et synlig forsøk på å løse alle deloppgaver anses som ikke levert.

Har studenten gjort et hederlig forsøk på å løse en øving, men likevel får underkjent, vil studenten få mulighet til å gjøre en erstatningsøving.

AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningDet forventes at studentene deltar på det praktiske øvingsopplegget.
OppmøteDet forventes at studentene deltar på forelesninger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Det forventes at studentene deltar på det praktiske øvingsopplegget.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes at studentene deltar på forelesninger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.