fbpx 40 141 GK4 Konstruksjoner 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

40 141 GK4 Konstruksjoner 2

Full course name in English: 
GK4 Konstruksjoner 2
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 141
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Bjørn Normann Sandaker
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av GK1 og GK2. 

Gjennomført (dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) øvrige emner i GK1 og 2, samt hele GK3.

Om emnet

Kursets målsetting er å gi grunnkunnskaper om de fundamentale konstruksjonstypene vi benytter i arkitekturen; hvordan konstruksjoner reagerer på belastning, forholdet mellom form og konstruktive begreper som styrke, stivhet og stabilitet, likheter og forskjeller mellom konstruktive egenskaper til ulike materialer. Videre vil kurset gi en oversikt over byggeteknikken i de mest vanlige konstruksjonssystemene i små og store bygninger, samt illustrere og diskutere konstruktive konsepter i anerkjente arkitekturverker.

Læringsutbytte

Kunnskaper og ferdigheter: 

Ved gjennomført studium skal studenten; forstå konstruktive systemers formgivning og detaljering, forskjellene mellom ulike materialers respons på belastning og hvilke konsekvenser dette har for konstruksjonsformen, samt anvende denne kunnskapen til å utvikle og fremstille prosjekter. Videre skal studentene kunne reflektere over konstruksjonens betydning for arkitekturen.

Generell kompetanse:

Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått et overblikk over de mest vanlige konstruktive systemene brukt i moderne norsk byggetradisjon, samt ha innsikt i enkelte mer spesialiserte konstruksjonsmetoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av ca 10 forelesninger, samt øvinger. Praktisk forståelse av stoffet skal vises i prosjektoppgavene i GK4 Offentlig bygning. Kurset er litteraturbasert og forutsetter aktiv lesning parallelt med deltagelse på forelesninger. Øvingene er analytiske verktøy som trener studenten i å gjenkjenne og forstå konstruktive grep i konkrete arkitekturverker. Diskusjoner om konstruksjoner og byggeteknikk som studenten forutsettes å delta aktivt i, vil dessuten være sentrale elementer ved prosjektveiledninger og gjennomgåelser i kurset GK4 Offentlig bygning. 

COVID-19:

Det må påberegnes at all undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Ikke påkrevdFor å bli vurdert i kurset må et visst antall obligatoriske øvinger være levert innen tidsfrister, og være godkjent.

Dersom dette ikke skjer blir studenten pålagt å gjøre ekstraøvinger i et antall svarende til de manglende øvingene, før semesteret kan bedømmes til bestått.

Eksakt antall øvinger, dato og detaljer for innleveringene finner du i emnets område på Moodle.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:For å bli vurdert i kurset må et visst antall obligatoriske øvinger være levert innen tidsfrister, og være godkjent.

Dersom dette ikke skjer blir studenten pålagt å gjøre ekstraøvinger i et antall svarende til de manglende øvingene, før semesteret kan bedømmes til bestått.

Eksakt antall øvinger, dato og detaljer for innleveringene finner du i emnets område på Moodle.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttFor å bestå kurset må du levere inn obligatoriske øvinger på gitte datoer opplyst i emnets område på Moodle.

Dersom dette ikke skjer blir studenten pålagt å gjøre ekstraøvinger i et antall svarende til de manglende øvingene, før semesteret kan bedømmes til bestått

Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:For å bestå kurset må du levere inn obligatoriske øvinger på gitte datoer opplyst i emnets område på Moodle.

Dersom dette ikke skjer blir studenten pålagt å gjøre ekstraøvinger i et antall svarende til de manglende øvingene, før semesteret kan bedømmes til bestått

AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes at studentene møter opp til forelesninger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes at studentene møter opp til forelesninger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.