fbpx Det nye kollektivet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Det nye kollektivet

Full course name in English: 
Det nye kollektivet
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 505
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Lisbeth Funck
Rolf Gerstlauer
Forkunnskapskrav

Det kreves bestått grtunnundervisning eller bachelor i arkitektur for å bli tatt opp til dette kurset

Om emnet

Studio B3 fortsetter å søke mot en arkitekturforståelse som bevisst etablerer et bærekraftig forhold mellom Natur og Kultur og der den erfaring, oppdagelse og nytenking som de seks siste "Det nye kollektiv" kursene har oppnådd, aktivt vil bli brukt og videreutviklet.
Det nye forholdet mellom Natur og Kultur som studio B3 søker mot, er en videre forståelse, utvikling og oppdagelse av arkitekturens grunnleggende egenskaper der rommet og dets spesifikke egenart som arkitektur både skal oppdages og formes.
For å nærme oss dette nye samspillet vil kursene innledningsvis trenge dypere inn i de sosiale/kulturelle forandringer og utfordringer som kjennetegner vår tid, og hvordan disse forandringer på ulike måter har påvirket vårt forhold til det arkitektoniske rom og bruken av det.
Levemåter/grensen mellom det private og det offentlige, det lokale og det globale vil bli debattert for å demed å skape et innhold der individet igjen inntar en bevissthet til arkitektur og en klar holdning til natur.

Det nye kollektivet: Hagen (høst 2015)
Hver student skal definere og argumentere for sine egne programintensjoner, og det vil bli lagt vekt på hvordan disse intensjoner arkitektonisk når programmets visjoner i forhold til ideen om det nye kollektive. Oppgaven er å tilvirke et ønsket forhold mellom; et sosialt konstrukt, et bygget konstrukt, og et omgivelse/milieu.
Semesterets utfordring er å forløse “hagen” som et unikt romlig bindeledd mellom natur og kultur, et rom som med sine duellerende egenskaper - mental/fysisk aktivitet og hvile - kan innby til en “skapende vilje”, det nye kollektiv. Det essensielle spørsmål som gjenstår: hvor finnes hagen i dag?

Læringsutbytte

Studentene skal forstå og øke sine ferdigheter innenfor disse områdene:
Avansert, eksperimentell prosjektering.
Prosessuell bearbeiding/utvikling av egen arbeidsmetode.
Arkitektonisk programmering / opparbeidelse av presis visuell, skriflig og muntlig argumentasjon mot en arkitektur.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Introduksjon til oppgaven.
Individuell programmering.
Prosjektering/modeller/tekst.
Studietur.
Konkretisering.

Pensum

Recommended reading:

Abraham, Anders (2009). A new nature: 9 architectural conditions between liquid and

solid. [Copenhagen]: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture Publishers. Allen, Stan (1999), Points and Lines
Berger, John (1992). About Looking. [London]: Vintage.
Berger, John (1972).
Why Look at Animals? [London]: Penguin Books.

Berger, John; with Dibb, Mike; Blomberg, Sven; Fox, Chris and Hollis, Richard (1972). Ways of Seeing. [London]: Penguin Books.

Deleuze, G. (2003). Francis Bacon: the logic of sensation. London: Continuum.
Druot, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe (2007).
Plus. [Barcelona]: Editorial

Gustavo Gili, SL.

Fehn, Sverre ( 1992), The poetry of the straight line_Den rette linjes poesi

Fjeld, Per Olaf (2009), Sverre Fehn. The pattern og thoughts

Frampton, K. (2002). Labour, work and architecture: collected essays on architecture and design. London: Phaidon.

Gissen, D. (2010). Territory: architecture beyond environment. London: Wiley. Hays, K. M. (1998). Architecture theory since 1968. Cambridge, Mass: MIT Press.

Hejduk, John (1995). Architectures in Love. Sketchbook Notes. [New York]: Rizzoli International Publications, Inc.

Kwinter, S. (2001). Architectures of time: toward a theory of the event in modernist culture. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Leatherbarrow, D. (2000). Uncommon ground: architecture, technology, and topography. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Merleau-Ponty, M. (2012). Phenomenology of Perception. New York, NY: Routledge. Mumford, L. (1972). The transformations of man. New York: Harper & Row.
Rem Kolhaas & Hans Ulrich Obrist (2011),
Project Japan: Metabolism Talks

Richter, G., & Friedel, H. (2006). Gerhard Richter: ATLAS. London: Thames & Hudson. Rosalind Krauss & Yve Alain Bois (2000), Formless – A Users guide”
Serres, M. (2011). Malfeance: appropriation through pollution. Stanford University Press Skinner, B.F. (2005). Walden Two. Hacket Pub Co

Vesely, Dalibor (2004). Architecture in the Age of Divided Representation. The Question of Creativity in the Shadow of Production. The MIT Press. 

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning1Ikke påkrevdsemesterarbeid utvikles i studioet (tegnesal).
ca 20 forelesningerstudio forelesninger
4 gjennomganger plus sluttkritikkenalle gjennomganger er obligatoriske.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:semesterarbeid utvikles i studioet (tegnesal).
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:ca 20 forelesninger
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:studio forelesninger
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:4 gjennomganger plus sluttkritikken
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:alle gjennomganger er obligatoriske.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Muntlig eksamenIndividuellBestått / ikke bestått5 muntlige presentasjoner (4 gjennomganger plus slutt kritikk)
IndividuellBestått / ikke bestått
IndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:5 muntlige presentasjoner (4 gjennomganger plus slutt kritikk)
Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningsemesteroppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:semesteroppgave