fbpx 40 535 Pearling Path | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

40 535 Pearling Path

Full course name in English: 
Pearling Path
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 535
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2020
Maksimum antall studenter: 
18
Emneansvarlig
Thomas McQuillan
Om emnet

Kurset
Høsten 2020 har Space & Technique Guest Studio blitt bedt om å samarbeide med Bahrain Pearling Path, et Unesco verdensarv-område i Muharraq, Bahrain. I århundrer var perleøkonomien pådriveren i den arabiske gulfen, der Muharraq var episenteret. Inntil utviklingen av kunstige dyrkede perler på 1920-tallet, var perler mer verdifulle enn diamanter, og eksepsjonelle perler ble høyt verdsatt. I byen Muharraq var nesten alle involvert i handelen, og perlekultur definerte byen. I motsetning til mange andre arabiske perlebyer, som Dubai hvor bygninger hovedsakelig var midlertidige strukturer bygget av palmetre, ble Muharraq stort sett bygget av korallstein, noe som sikret bevaring av den historiske byen.

Bahrain Pearling Path er en passasje gjennom den historiske byen, spekket med slike historiske monumenter. Sosiale samlingsplasser i denne perioden inkluderte kaffehus, salonger for sosialt samvær (Majils), samt musikkhus. Siyadi Majlis, Murad Majlis, Al-Jalahma House, Nukhidhah House er blant eiendommene der de sosiale samlingene fant sted. Murad Majlis bevarer fortsatt sin funksjon som i dag.

I løpet av det siste tiåret har Noura Al Sayeh Holtrop, Head of Architectural Affairs, Bahrain, ledet foryngelsen av byen Muharraq ved å invitere utvalgte internasjonale arkitekter til å bygge langs perlestien. Bygningene de har realisert er av en raffinert, men grunnleggende form for moderne arkitektur, av arkitekter slik som Christian Kerez, Valerio Olgiati, Anne Holtrop og Office KGDVS. Denne blandingen av det tradisjonelle urbanvevet og sitt byggeskikk med en tydelig definert samtidsholdning til arkitektur har skapt en helt ny opplevelse av stedet, der skjønnheten i den tette gamle byen åpnes for samtidens liv. Perlestien fører deg gjennom byen, langs historiske øyeblikk og moderne arkitektoniske ideer.

Semesteroppgaven er å videreutvikle perlesti-prosjektet som ble etablert av Bahrains Department of Urban Conservation. Hver student blir bedt om å jobbe med et bygg langs denne stien, enten nybygg eller rehabilitering, og å utvikle et byrom i forbindelse med dette bygget.   Spesiell oppmerksomhet vil bli rettet mot begrepet _tilstrekkelighet_: med andre ord, hva er det passende omfanget av intervensjon for å realisere en arkitektonisk idé - i romlige, materielle, teknologiske og miljømessige forstand.

I samarbeid med Noura Al Sayeh Holtrop, Head of Architectural Affairs, Bahrain, vil vi studere en serie urbane intervensjoner langs denne historiske veien. En ekskursjon er planlagt til Muharraq, men i disse COVID19-tider kan dette endres.

Læringsutbytte

Hovedmål
Å forstå hvordan et arkitekturprosjekt konseptualiseres og organiseres gjennom definisjon av et personlig ståsted

Støttemål
Evne å bruke forskning som et underlag for prosjektering
Evne å analysere historiske presedenter og bruke funn i prosjektering
Evne å tolke informasjon og stille relevante spørsmål
Evne å bruke grunnleggende formelle, organisatoriske og miljømessige prinsipper
Evne å kommunisere arkitektoniske idéer i skrift og bilde til ulike publikum
Evne å delta i et internasjonal arkitekturdiskurs
Forståelse for forskjeller i miljø, kultur, økonomi, samfunn og teknologi i arkitekturprosjektering

Vurdering
Semestervurderingen er basert på:
Aktiv tilstedeværelse i studio
Leveranse til 3 delgjennomganger
Det endelige prosjektets forhold til læringsmål beskrevet over

Pensum

Kommer

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler Påkrevd
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Påkrevd Innlevering av til delgejnnomganger og endelig gjennomgang
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar: Innlevering av til delgejnnomganger og endelig gjennomgang
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
DelinnleveringIndividuellBestått / ikke bestått
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke bestått
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttTilstedeværelse
Vurderinger:
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Tilstedeværelse
AktivitetKommentar
Ekskursjon
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar: