fbpx 40 639 Architecture of Sport: Downhill | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

40 639 Architecture of Sport: Downhill

Full course name in English: 
Architecture of Sport: Downhill
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 639
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Thomas McQuillan
Forkunnskapskrav

Masternivå

Om emnet

Lek er et essensielt menneskelig trekk, og sport formaliserer det i et sosialt rom. Denne kursserien er en undersøkelse av idretts romlige og arkitektoniske karakter. Sport er et sentralt aspekt av samfunnet, slik det har vært i årtusener. Både de gamle egypterne og grekerne ga sport et fremtredende plass, og gjennom historien har den gitt rom for både deltakelse og tilskuelse. Fra uformelle spill til den profesjonelle idrettsverdens alvor, gir den deltakerne spenning, konfrontasjon, konkurranse og personlig utfordring. For våren 2021 semester er temaet alpint.

Skisporten inkluderer mange disipliner, fra langrenn og telemark til alpint, freestyle og hopp. Hver av disse finner sted i hver sitt eget landskap og arkitektur. Hver disiplin. Bygger på et eget kulturelt bilde og demografi. Research i dette kurset vil undersøke disse temaene, og gi grunnlag for å utvikle originale arkitektoniske prosjekter i en fjellkontekst.

Læringsutbytte

Hovedlæringsutbytte

  • Evne til å bruke arkitektonisk forskning som grunnlag for originale design

Underordnet læringsutbytte

  • Hvordan gjøre grunnleggende forskning på et tema
  • Hvordan landskap, sport og arkitektur interagerer
  • Hvordan kommunisere funn og designidéer
  • Kjennskap til fjellarkitektur
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av to hovedaktiviteter: en serie foredrag av arkitekter, idrettsutøvere og historikere, og ukentlige gjennomganger av fremdriften. Våre studier vil lede oss fra et landskapsskala (f.eks. 1: 10.000) til utviklingen av arkitektoniske rom i 1:50.

Kurset er tenkt utifra personlig oppmøte, men aktiviteter kan om nødvendig flyttes til internettet. Deltagelse på alle aktiviteter er påkrevd. 

Pensum

En omfattende liste over litteratur om emnet er under utarbeidelse og vil være tilgjengelig ved kursstart. Følgende er generelle referanser om skisporten.  

Allen, E.J.B. - The Culture and Sport of Skiing. Amherst: University of Massachusetts Press, 2007. 

Huntford, R. - Two Planks and a Passion. London: Continuum, 2008.

Johnson, W. - White heat: the extreme skiing life. New York: Atria Books, 2014.

Scharff, R. - Ski magazine's Encyclopedia of skiing. New York : Harper & Row, 1979.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
Forelesninger
Gjennomgang
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:
Aktivitet:Gjennomgang
Kommentar: