fbpx 60 151 GK5 By- og byplanhistorie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 151 GK5 By- og byplanhistorie

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK5 By- og byplanhistorie
Emnekode: 
60 151
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Karl Otto Ellefsen
Forkunnskapskrav

Gjennomført grunnundervisningens første og andre år

Om emnet

Kurset gjennomgår by- og byplanhistorien fra de første bymessige bossettingene til i dag. Det legges spesielt vekt på byutviklingen fra industrialismen og framover, og by- og byplanhistorien fra de to siste tiårene behandles spesielt grundig. Faget undervises med en arkitektfaglig innfallsvinkel med vekt på byens morfologi og sammenheng mellom morfologi og samfunn. I undervisningen trekkes forbindelsen til studiokurset GK5 gjennom diskusjon av byplanidealer og byplanstrategier

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om byhistorie og byplanhistorie. Kunnskapen skal kunne anvendes som referanse i prosjektarbeid innenfor urbanisme og byforming og gi studenten grunnlag for refleksjon omkring eget arbeid og fagkritikk av byplanpraksis.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Ukentlige forelesninger med etterfølgende seminarer.

Evaluering og kvalitetssikring

skriftelig eksamen

Pensum

pensumliste utleveres ved kursets start

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamenIndividuellA-F
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar: