Start semester

61 132 Landskapsarkitekturens historie 2

Emnenavn på English: 
Landskapsarkitekturens historie 2
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 132
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2018
Emneansvarlig
Rainer Stange
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Om emnet

Emnet definerer de viktigste spørsmålene innen landskapsarkitektur i dag. 

Emnet gir en bred innføring i landskapsarkitektur som en form for praksis og diskurs, og tar mål av seg å videreutvikle studentenes evne til å analysere og reflektere. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

  • Kunnskap om landskapsarkitekturens historie, teori og metoder
  • Kjennskap til sentrale begreper innen landskapsarkitektur

 

Ferdigheter

  • Kunne bruke tegninger i analyse av referanseprosjekter

 

Generell kompetanse 

  • Evne til å analysere og kritisk reflektere over aktuelle trender og prosjekter
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid, befaringer og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Ikke påkrevdUkentlig innleveringer av presentasjon og analyse av referanseprosjekter
Oppmøte til undervisning Påkrevd80 % tilstedeværelse på forelesninger og befaringer
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Ukentlig innleveringer av presentasjon og analyse av referanseprosjekter
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80 % tilstedeværelse på forelesninger og befaringer
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FVurderingsmappen skal inneholde de innleverte presentasjonene og analysene av referanseprosjektene
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Vurderingsmappen skal inneholde de innleverte presentasjonene og analysene av referanseprosjektene