fbpx 61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære

Full course name in English: 
Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 141
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Om emnet

Emnet introduserer ulike materialegenskaper som styrke, elastisitet, hardhet, tetthet, bestandighet samt grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Materialenes estetiske egenskaper utforskes.

Ulike materialer vil bli utformet og testet i målestokk 1:1.

Læringsutbytte

Kunnskap 

  • Kunnskap om materialegenskaper som styrke, stivhet, vekt og varighet
  • Kunnskap om materialegenskaper spesielt i kalde klimaforhold
  • Kunnskap om miljøbelastning av bruken av materialer både lokalt og globalt

Ferdigheter

  • Evne til å organisere og gjennomføre et praktisk prosjekt i gruppe
  • Evne til å vurdere estetiske egenskaper
  • Arbeidstegninger av detaljer  

Generell kompetanse

  • Grunnleggende kompetanse i å evaluere ulike materialer ut fra et bærekraftig perspektiv
  • Kompetanse i å omsette konsept til konkret prosjekt
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledning
Oppmøte til undervisning PåkrevdDeltakelse på alle gjennomganger og workshops
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledning
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Deltakelse på alle gjennomganger og workshops
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttVurderingsuttrykk endret mars 2020
https://aho.no/sites/default/files/pictures/midlertidig_forskrift_til_forskrift_om_opptak_24_03_2020.pdf
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsuttrykk endret mars 2020
https://aho.no/sites/default/files/pictures/midlertidig_forskrift_til_forskrift_om_opptak_24_03_2020.pdf