fbpx 70 113 Skriveøvelser Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 113 Skriveøvelser Design

Full course name in English: 
Skriveøvelser Design
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
70 113
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Kurset er et tilbud til de studentene som har Ex-phil fra før, når de begynner på AHO.

Om emnet

Syv design tekster, artikler, kapitler, presentasjoner blir diskutert i grupper. Forskjellige professorer vil tilrettelegge tekstene med tilhørende arbeidoppgaver gjennom kurset. Tekstene vil representere forskjellige tilnærminger til designfaget.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne :

  • Ha et overblikk over forskjellige skriftlige formater innenfor design
  • Foreta en analyse av design tekster, med tanke på innhold og uttrykk
  • Kritisk lesning av fagtekster innen designfeltet.

FERDIGHETER
Studentene skal kunne anvende metoder som:

  • Komparativ analyse
  • Nærlesning av fagtekster i forskjellige sjangere
  • Forståelse for hvordan design sees og beskrives innenfor forskning samt i litterær og kunstnerisk sammenheng

 

GENERELL KOMPETANSE

  • Ha kjennskap til formater og strukturer i design litteraturen
  • Kjenne til typiske trekk ved design-faglig litteratur
  • Kunne diskutere og beskrive design i en rekke genre
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Tekster vil bli distribuert og behandlet i seminarer med ansvarlig professor. En arbeids oppgave utføres i sammenheng med hver tekst.

Pensum

Vil bli gitt ved oppstart av kurset

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger6Ikke påkrevd6 av 7 oppgaver må leveres/godkjennes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:6
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:6 av 7 oppgaver må leveres/godkjennes.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttDet skal leveres 6 av 7 arbeidsoppgaver gjennom semesteret, som skal være godkjent.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det skal leveres 6 av 7 arbeidsoppgaver gjennom semesteret, som skal være godkjent.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes 80% fremmøte på seminarene.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes 80% fremmøte på seminarene.