fbpx 70 135 Å utforske design gjennom produkter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 135 Å utforske design gjennom produkter

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Å utforske design gjennom produkter
Emnekode: 
70 135
Studienivå: 
Syklus 1 og 2
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3 ved å ha oppfylt alle krav til oppmøte og innleveringer.

Om emnet

Industridesigneren jobber innenfor flere kontekster; med bedrifter, deltar i konkurranser, som entreprenører og i forskningsteam. Dette kurset utforsker disse mulighetene gjennom raske moduler på tre uker. Alle har fysiske produkter som sluttleveranse, men prosess og hensikt er forskjellig. Samtidig søkes det å gi innsikt i ett utvalg  produksjonsprosesser som er tilgjengelig i dag. Sentrale verktøy benyttet innenfor industridesign vil bli introdusert og praktisert. Formgiving og oppøvelse av estetiske ferdigheter er sentralt i alle modulene.

Det vil bli en ekskursjon, og informasjon om  tidspunkt, lengde og sted vil komme på et senere tidspunkt.

Lærere på kurset: Kathinka Bene Hystad, Harald Skulberg, Stein Rokseth, Nina Bjørnstad.

Læringsutbytte

Kunnskaper om: produksjonsprosesser som

- Sprøytestøping

- Ekstrudering

- 3D printing

 

Ferdigheter:

- Skal kunne benytte CAD verktøy, Fusion 360

- Skal kunne benytte kreative og analytiske metoder som 3B,  AICE, Osbourne, forced relation

- Skal kunne bygge fysiske modeller og prototyper

 

Generell kompetanse:

- skal kunne benytte håndskissing

- Skal kunne benytte digitale verktøy, som adobe.

- Skal få kjennskap til hvordan produksjonsprosesser påvirker design prosessen

- Kjennskap til merkevare bygging

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen bygges opp med forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 eller 4 uker. Det legges opp til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Kurset inneholder også diverse workshops og datakurs.

Kurset består av 4 moduler med hvert sitt separate prosjekt. Hver modul har en avsluttende innlevering som sensureres med karakteren A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene. 

Kurset vil ha stort fokus på bruk av modellverkstedet, samt bruk av 3D printere. Kurset jobber med fysiske modeller i leire og skum.

Pensum

Pensumliste vil bli opplyst om ved kursstart.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FHver modul blir vurdert separat og får en egen karakter (A-F). Sluttkarakteren er et gjennomsnitt av de 4 modulene.

Hver enkelt modul vil ha inntil tre vurderingskriterier som ligger til grunn for evalueringen. Dette kan være sluttresultat, presentasjon, produserbarhet, prosess, eller andre mer spesifikke kriterier som kvalitet på rendringer, analyser eller form utvikling.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Hver modul blir vurdert separat og får en egen karakter (A-F). Sluttkarakteren er et gjennomsnitt av de 4 modulene.

Hver enkelt modul vil ha inntil tre vurderingskriterier som ligger til grunn for evalueringen. Dette kan være sluttresultat, presentasjon, produserbarhet, prosess, eller andre mer spesifikke kriterier som kvalitet på rendringer, analyser eller form utvikling.
AktivitetKommentar
OppmøteKurset har krav om tilstedeværelse på delgjennomganger og presentasjoner. Det forventes forøvrig tilstedeværelse på sal i skoletiden.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset har krav om tilstedeværelse på delgjennomganger og presentasjoner. Det forventes forøvrig tilstedeværelse på sal i skoletiden.