fbpx 70 136 Fremtidsfabrikken | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 136 Fremtidsfabrikken

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Fremtidsfabrikken
Emnekode: 
70 136
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Anders Herrestad Christensen
Forkunnskapskrav

Grunnleggende ferdigheter i 3D konstruksjon.

Om emnet

Mestring av digitale verktøy gir store fordeler som formgiver, og øker kapasiteten til å arbeide optimalt på tvers av teknikker. Kurset passer for dem med interesse for produktdesign og baserer seg i grunnleggende ferdigheter innen 3D konstruksjon.

Med utgangspunkt i produkter veksler vi mellom ulike media både i 2D og 3D for å opparbeide den digitale formforståelsen og ferdighetene i digital 3D-konstruksjon.

Kurset baseres i Fusion 360, der opparbeidede ferdigheter i programmet gir utgangspunkt for innsikt og forståelse av fremtidsrettede arbeidsverktøy og teknikker innen 2D/3D, der vi blant annet skal teste egne modeller i Virtual Realty (VR)

Kurset skal i tillegg gi innsikt i andre 3D-progammer og avanserte 2D/3D-moduliserings teknikker, blant hentet fra underholdningsbransjen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:

  • Avanserte teknikker innen 3D-modellering og mulighetene det gir innen produktutvikling.
  • Forståelse av prinsippene i 3D-moderling og hvilke fordeler, begrensinger og muligheter som ligger i polygon-, solid- og overflate-basert konstruksjon, slik at studenten kan velge optimal fremgangsmåte i forhold til oppgavene de skal løse som designere.  

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

  • Modellere geometriske flater og avanserte overflater i Fusion360 på et nivå der studenten mestrer programmet slik at designintensjonen ikke begrenses. 
  • Lage hensiktsmessige arbeidstegninger og rapporter, som kommuniserer godt og styrker egen produktutviklingsprosess.
  • Kunne lage renderinger som beskriver form og overflate, og er egnet for formidling av produkter.
  • Veksle mellom analoge og digitale 2D og 3D teknikker i designprosessen, og ha opparbeidet en formmessig forståelse og erfaring i hvordan de ulike teknikkene tilfører verdi i egen produktutvikling.

Generell kompetanse:

  • Økt forståelse, formreportoar og ferdigheter innen digitale formgivningsverktøy, slik at de de digitale verktøyene styrker designprosessen.
  • Økt innsikt og motivasjon for å utforske og bygge opp egen digital kompetanse videre gjennom studiet
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er bygd opp med forelesninger, demonstrasjoner og en rekke korte selvstendige oppgaver der vi jobber både digitalt og analogt. Kurset oppsummeres med en ukes-oppgave til slutt. Det vil være veiledning på salen gjennom hele kurset.

Resultatet av kurset stilles ut i galleriet sammen med ‘Formfabrikken’ og ‘Merkevare og visuell identitet’.

Lærere på kurset: Anders H. Christensen, Mikkel Jøraandstad, Jon erling Fauske.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttStudentene skal levere en rapport som dokumenterer de oppgavene som er gjort.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal levere en rapport som dokumenterer de oppgavene som er gjort.
AktivitetKommentar
OppmøteKurset er bygd opp med forelesninger, demonstrasjoner og en rekke korte selvstendige oppgaver der vi jobber både digitalt og analogt. Kurset oppsummeres med en ukes-oppgave til slutt. Det vil være veiledning på salen gjennom hele kurset.
Resultatet av kurset stilles ut i galleriet sammen med ‘Formfabrikken’ og ‘Merkevare og visuell identitet’
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset er bygd opp med forelesninger, demonstrasjoner og en rekke korte selvstendige oppgaver der vi jobber både digitalt og analogt. Kurset oppsummeres med en ukes-oppgave til slutt. Det vil være veiledning på salen gjennom hele kurset.
Resultatet av kurset stilles ut i galleriet sammen med ‘Formfabrikken’ og ‘Merkevare og visuell identitet’