fbpx GK5 Identitet og Opplevelse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK5 Identitet og Opplevelse

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
GK5 Design and identity
Emnekode: 
70 152
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått to år grunnkurs på Institutt for design.

Om emnet

Hovedfokus i kurset er merkevareidentitet (branding) og opplevelse.

I løpet av semesteret skal studenten utvikle en merkevare innenfor et aktuelt tema definert ved semesterstart. Studenten skal utarbeide en individuell designløsning som svar på oppgaven. Målet er å utvikle et eget merkevarekonsept, samt formidle verdier og identitet i en ny merkevare gjennom opplevelse, tjeneste, og kontaktflater (touchpoints) som produkt og/eller interaksjon og visuell identitet.

Prosess og metoder er vektlagt, og prosessen skal dokumenteres i en skriftlig rapport ved semesterslutt.

Læringsutbytte

Studenten skal ha lært hvordan man utvikler merkevarer og tjenester, og hvilken rolle produkter og merkevarer har i dagens samfunn. Deretter skal studenten ha utviklet kritisk tenkning rundt et gitt tema, og beherske grunnprinsippene i utviklingen av et merkevarekonsept.

Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:
• Merkevareteori
• Utvikling av merkevarekonsept, inkludert en tjeneste
• Utvikling og formgiving av produkt og/eller interaksjon (prototype)
• Utvikling og formgiving av visuell identitet
• Utvikling og formgiving av andre relevante kontaktflater (touchpoints)

Studentene skal:
• kunne beskrive et eget merkevarekonsept
• ha kunnskap om hva som inngår i en merkevarestrategi
• kunne anvende brukerorienterte metoder for å utvikle egen merkevare
• kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til egen merkevare
• ha kunnskap i hvordan man posisjonerer seg i forhold til målgrupper
• kunne metoder for å utvikle en tjeneste og visualisere denne gjennom en tjenestereise
• kunne metoder for å utvikle visuell identitet i tråd med overordnet strategi
• opparbeide bevissthet rundt merkevarenes rolle i dagens samfunn
• opparbeide bevissthet til egen designprosess og sin rolle som designer

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen er studiobasert med et gjennomgående hovedprosjekt i løpet av semesteret. Studentene jobber individuelt. Kurset består av forelesninger, inkludert teoriundervisning, workshops, ekskursjoner, samt individuell og gruppevis veiledning. Det er flere delgjennomganger i løpet av semesteret, og bedriftsbesøk inngår som del av kurset.

Pensum

Et kompendium med utvalgte artikler blir delt ut ved semesterstart og er obligatorisk pensum.

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningIkke påkrevdDet er obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger, presentasjoner og ekskursjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Det er obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger, presentasjoner og ekskursjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe--Kurset består av flere leveranser gjennom semesteret. Alle leveransene må være bestått. Samtlige leveranser underveis i semesteret, endelig presentasjon, dokumentert prosess, skriftlig rapport og utstilling, danner grunnlaget for endelig karakter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset består av flere leveranser gjennom semesteret. Alle leveransene må være bestått. Samtlige leveranser underveis i semesteret, endelig presentasjon, dokumentert prosess, skriftlig rapport og utstilling, danner grunnlaget for endelig karakter.
AktivitetKommentar
ForelesningerDet er obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger, presentasjoner og ekskursjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Det er obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger, presentasjoner og ekskursjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.