fbpx 70 164 Formfabrikken | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 164 Formfabrikken

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Formfabrikken
Emnekode: 
70 164
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Mikkel Sommerschield Jøraandstad
Om emnet

Gjennom design berører vi mennesker og naturen. Produkter er kanskje noe av det vi har sterkest personlig forhold til. Produktene snakker til oss gjennom sin funksjon, form og materialitet, og har en viktig plass i vårt samfunn med referanser til kultur, historie og miljø. I kurset tar vi utgangspunkt i materialenes egenskaper og hvordan disse påvirker formen og uttrykket. Gjennom øvelser, forelesninger og workshops utforsker studentene form og materialer i kontekst. Kurset avsluttes med at studentene bruker kunnskapen til å utforme et valgt objekt der materialegenskapene og form brukes aktivt for å skape et ønsket uttrykk.

Kursansvarlig: Mikkel Jøraandstad

Kurset vil gå fra tirsdag - fredag i uke 10, 11, 12 og 13 i 2023. Kurset er beregnet på studenter i sitt 2. eller 4. semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kunnskap om hvordan materialer påvirker form.
  • Innføring til øvrige områder som påvirker form og uttrykk i produktdesign.

Kunnskap om bruk av formanalyse, komposisjon og estetikk

Ferdigheter:

  • Økte formgivningsferdigheter med bruk av tegning og modellbygging.
  • Materialbearbeiding og verktøyshåndtering.

Generell kompetanse:

  • Økt forståelse av sammenhengen mellom form og materialer.
  • Økte ferdigheter innen modellbygging.
  • Økt formreportoar som designer

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Gjennom design berører vi mennesker og naturen. Produkter er kanskje noe av det vi har sterkest personlig forhold til. Produktene snakker til oss gjennom sin funksjon, form og materialitet, og har en viktig plass i vårt samfunn med referanser til kultur, historie og miljø. I kurset tar vi utgangspunkt i materialenes egenskaper og hvordan disse påvirker formen og uttrykket. Gjennom øvelser, forelesninger og workshops utforsker studentene form og materialer i kontekst. Kurset avsluttes med at studentene bruker kunnskapen til å utforme et valgt objekt der materialegenskapene og form brukes aktivt for å skape et ønsket uttrykk.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttStudentene skal levere og blir vurdert på:
Utforskningsmappe satt sammen av arbeidet i workshops.
Fysisk objekt med fokus på materialitet.

Kurset er praksisbasert, og deltakelse i workshopene er en forutsetning for gjennomføringen av kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal levere og blir vurdert på:
Utforskningsmappe satt sammen av arbeidet i workshops.
Fysisk objekt med fokus på materialitet.

Kurset er praksisbasert, og deltakelse i workshopene er en forutsetning for gjennomføringen av kurset.