fbpx 70 165 Interaktive leker og design for leke-opplevelse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 165 Interaktive leker og design for leke-opplevelse

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Interaktive leker og design for leke-opplevelse
Emnekode: 
70 165
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Einar Sneve Martinussen
Om emnet

I dette kurset vil studentene utforske hva det kan si å designe for lek og opplevelse. Kurset ligger i skjæringspunktet mellom leketøy-design og interaksjonsdesign. Studentene vil møte metoder for prototyping, utforsking og brukertesting knyttet lekne, interaktive opplevelser med lyd. Gjennom kurset vil vi bruke mikrokontrollere, koding og elektronikk som hovedverktøy for å skape opplevelser gjennom å utvikle konsepter og teste ut disse. Kurset vil ha hovedfokus på interaksjonsdesign utenfor skjermen, dette inkluderer virkemidler som lyd, mekanikk. I kurset vil studentene få en innføring i enkel koding for mikrokontrollere. Utgangspunktet vil være plattformen Microbit, som er tilrettelagt for undervisning for ikke-teknologer. Gjennom kurset vil vi også utforske andre elementer og systemer og bli kjent med interaktiv elektronikk generelt.

Kurset vil gå fra tirsdag - fredag i uke 10, 11, 12 og 13 i 2023 og er beregnet på studenter i sitt 2. eller 4. semester.

Kursansvarlig: Daniel McDermot

Læringsutbytte
  • Å forstå lek som opplevelse
  • Prototyping med elektronikk og programmerbare mikrokontrollere
  • Brukertesting av fysisk-digitale, interaktive produkter
  • Å integrere lyd og forstå hvordan denne kan påvirke brukeropplevelsen
Evaluering og kvalitetssikring

Kurset inneholder en praktisk introduksjon til mikrokontrollere som verktøy for interaksjonsdesign samt en grunnleggende innføring i enkel lydteori, akustisk og syntetisk fremstilling av lyd. Dette blir etterfulgt av et 3-ukers prosjekt hvor studentene utvikler og tester interaktive leke-konsepter.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttStudentene vil bli vurdert både på prosess og prosjekt-innlevering .
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene vil bli vurdert både på prosess og prosjekt-innlevering .