fbpx Design Management | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Design Management

Full course name in English: 
Design Management
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 302no
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Rachel Troye
Berit Lindquister
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning ved AHO eller tilsvarende relevant utdanning fra annen institusjon (bachelor)

Om emnet

Dette er en introduksjon til design management på et teoretisk og et praktisk plan.
Design management er et bredt fagområdet som omhandler mange forskjellige temaer some oppstår i grensesnittet mellom design og ledelse.
Kurset vil gi et kort historisk perspektiv på fagområdet for så å fokusere på og diskutere flere dimensjoner av faget – fra operasjonell til strategisk design ledelse.

Emnet gir innsikt i hvordan man bruker en designerly tilnærming for å løse andre utfordringer og i samarbeid med andre faggrupper (design tenkning). Emnet har fokus på design satt i et støre perspektiv i en kulturell og sammfunsperspektiv. Kommunikasjon rundt fagområdet er også viktig.

Kurset gir innsikt i følgende:

Operasjonell design management
Ledelse og styring av designprosesser og prosjekter (briefing, koordinering, tverrfaglige samhandling samt operasjonelle strategier).
Studentene lærer flere metoder.

Brand management 

Ledelse av prosesser for utvikling av nye merkevarer (produkt eller tjeneste) fra analyse og konseptutvikling til gjennomføring. Ledelse og vedlikehold av exsisterende merkevarerer.

Strategisk design management 

Bruk av designprosesser og design tenkning for innovasjon. Hvordan kan design bidra til at en organisasjon når sine strategiske mål og er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer?

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha forståelse for relasjoner mellom design- og management-faget i et kullturelt perspektiv.
De vil få trening i akademisk research og hvordan formidle denne informasjonen for et bredere publikum ved å skrive en artikkel ved kursets slutt og foreslå nye måter for hvordan teoretisk materiale kan bli presentert.

Studentene vil få teoretisk innsikt i fagområdet design management og hvordan det forholder seg til praktiske design tilfeller.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium får studenten praktisk erfaring igjennom relevante oppgaver og tverrfglig samarbeide tildels i workshop.

Generell kompetanse
Studentene skal kunne kommunisere rundt faget, de skal lære å reflektere rundt og diskutere muntlig og skriftlig temaer some er relevante for design management.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

En rekke forelesninger og workshops, delvis fra eksterne foredragsholdere, med et bredt spekter av erfaringer innenfor fagområdet.

Forelesningene blir etterfulgt av diskusjonsseminarer og workshops. Tverrfaglig samarbeide inngår i kurset.

En workshop og prosjekt med business og entreprenørskaps studenter vil gi designstudenten innsikt i forretnings og innovasjonskultur, metoder , prosesser og språk.
Studentene skal utarbeide en "Peer learning " presentasjon basert på forelesninger / workshop, lesestoff og egen forskning.

Deltakelse i klassen, på forelesninger og diskusjonsseminarer , det tverrfaglig workshop og veiledning er obligatorisk . (80 % deltagelse er nødvendig for å bestå ) .

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning80%Ikke påkrevdDeltakelse i klassen, på forelesninger og diskusjonsseminarer , det tverrfaglig workshop og veiledning er obligatorisk . (80 % deltagelse er nødvendig for å bestå ) .
Studentene forventes å dra nytte av den avsatte tiden for selvstudium og å lese gitt og anbefalt litteratur innenfor valgte eller gitt område innen design management .
Studentene forventes å delta aktivt i klassen og workshops, og å bidra til et profesjonelt og konstruktivt tverrfaglig samarbeid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:80%
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Deltakelse i klassen, på forelesninger og diskusjonsseminarer , det tverrfaglig workshop og veiledning er obligatorisk . (80 % deltagelse er nødvendig for å bestå ) .
Studentene forventes å dra nytte av den avsatte tiden for selvstudium og å lese gitt og anbefalt litteratur innenfor valgte eller gitt område innen design management .
Studentene forventes å delta aktivt i klassen og workshops, og å bidra til et profesjonelt og konstruktivt tverrfaglig samarbeid.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttBasert på studenter aktiv deltakelse i kurs og workshops og deres evne til å reflektere over temaet, så vel som " peer learning " presentasjonen, blir studenten vurdert til bestått / ikke bestått.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Basert på studenter aktiv deltakelse i kurs og workshops og deres evne til å reflektere over temaet, så vel som " peer learning " presentasjonen, blir studenten vurdert til bestått / ikke bestått.
AktivitetKommentar
Gruppearbeid Deltakelse i klassen, på forelesninger og diskusjonsseminarer , det tverrfaglig workshop og veiledning er obligatorisk . (80 % deltagelse er nødvendig for å bestå ) .
Individuell oppgaveløsningStudentene forventes å dra nytte av den avsatte tiden for selvstudium og å lese gitt og anbefalt litteratur innenfor valgte eller gitt område innen design management
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar: Deltakelse i klassen, på forelesninger og diskusjonsseminarer , det tverrfaglig workshop og veiledning er obligatorisk . (80 % deltagelse er nødvendig for å bestå ) .
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Studentene forventes å dra nytte av den avsatte tiden for selvstudium og å lese gitt og anbefalt litteratur innenfor valgte eller gitt område innen design management