fbpx 80 113 GK1 Skriveøvelser | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 113 GK1 Skriveøvelser

Full course name in English: 
GK1 Writing Excersises
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 113
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2017
Emneansvarlig
Mari Lending
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet. Bestått ExPhil

Om emnet

Skriveøvelser gir en innføring i å iaktta og beskrive omgivelser, rom, arkitektur og design, og en introduksjon til akademisk håndverk og ulike akademiske, kunstneriske og stilistiske genre. Gjennom studier av tekster, bilder, filmutsnitt, objekter og rom skal vi lese og tolke objekter, materialer og omgivelseskvaliteter. Bakgrunnsmaterialet kan være litterært, dokumentarisk eller teoretisk, og hentet fra filosofien eller historien, fra romaner, poesi, billedkunst eller museumssamlinger. Skriveøvelsene er ment å åpne opp en verden der arkitektur og design sees innenfor en litterær, historisk og kunstnerisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunne beskrive rom, arkitektur og objekter fra filmer, kunstverk og litterære verk. Studentene læres opp i å beskrive arkitektur og design i en rekke genre, og skriveøvelsene er innretttet mot å høyne genreforståelse og -kompetanse.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver mandag får studenten utdelt en tekst, et bilde, en film, e.l. Oppgaveformatet vil variere fra uke til uke, men besvarelsen vil normalt bestå av en tosiders tekst. Besvarelsen skal vanligvis lastes opp på Moodle før midnatt søndag og presenteres i plenum i seminaret mandag morgen kl. 11.00. Hver oppgavetekst inneholder detaljert instruks om hva som skal leveres og hvordan. Kurset er ikke forelesningsbasert men tar utgangspunkt i tekstpresentasjoner, diskusjoner og samtaler. Etter respons fra faglærer og medstudenter skal du revidere besvarelsen din. Mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen foregår etter jul. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-A-FAlle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen foregår etter jul. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Alle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen foregår etter jul. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningseminaret er fra 11-15 hver mandag, og studentene leverer en tekst hver uke.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:seminaret er fra 11-15 hver mandag, og studentene leverer en tekst hver uke.