fbpx GK3 Arkitektur- og designhistorie 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

GK3 Arkitektur- og designhistorie 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK3 Arkitektur- og designhistorie 2
Emnekode: 
80 130
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra ca 1850 fram til i dag.

Læringsutbytte

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskala
Skriftlig eksamen-A-F
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:-
Karakterskala:A-F