fbpx 80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK 3 Arkitekturhistorie 2
Emnekode: 
80 131
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle arkitektstudenter i GK3 og bygger på Arkitekturhistorie 1 (GK2)

Om emnet

Arkitekturhistorie 2 gir en innføring i europeisk og amerikansk arkitekturhistorie fra omkring 1900 fram til i dag. Vi studerer bygninger og deres kontekster, med særlig vekt på modernismens opphav og utvikling. Gjennom en serie nærstudier av utvalgte verker gir kurset innsikt i modernismens formgivningspraksis så vel som dens teoretiske og ideologiske idealer. Kurset er strukturert som en forelesningsrekke.

Læringsutbytte

Kurset vil gi historisk kunnskap så vel som trening i å forstå og analysere bygninger. Ved fullført kurs vil studentene kunne analysere arkitektonisk form på en kritisk, kontekstuell og historisk bevisst måte

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er strukturert som en forelesningsrekke med innlagte dagsekskursjoner. Studentene forventes å lese pensumlitteraturen i forkant av forelesningene.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamenIndividuellA-FKurset evalueres på grunnlag av en skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Eksamen leses av faglærer og sensor.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset evalueres på grunnlag av en skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Eksamen leses av faglærer og sensor.
AktivitetKommentar
ForelesningerDet forventes oppmøte og deltagelse på forelesningene, samt at pensum er lest i forkant av forelesningen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Det forventes oppmøte og deltagelse på forelesningene, samt at pensum er lest i forkant av forelesningen.