fbpx 80 162 GK6 Arkitektureorienes historie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 162 GK6 Arkitektureorienes historie

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK6 Arkitektureorienes historie
Emnekode: 
80 162
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle studenter på GK6 arkitektur

Om emnet

Kurset tar for seg vestlig arkitekturteori og arkitekturtenking, og skisserer noen grunntrekk i arkitekturteorienes historie. Ulike tanketradisjoner og perioder belyses ved hjelp av originaltekster, forelesninger og diskusjon. Kurset er organisert som en forelesnings- og seminarserie. Forelesningene finner sted en gang i uken, etterfulgt av obligatoriske leseseminarer. Seminarene foregår i flere parallelle grupper og er ledet av seminarlærere. Kurset begynner med samtidsteorien og går gradvis bakover i tid. Innimellom legger vi inn skriveseminarer og skriveøvelser.

Læringsutbytte

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende teoridannelser i arkitekturen gjennom historien. Målet er å oppøve studentenes teoretiske engasjement samt ha trening i akademisk skriving og argumentasjon.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, leseseminarer og essayskriving.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdDeltagelse i seminarer og forelesninger
Øvinger PåkrevdSeminarpresentasjoner og øvinger
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Deltagelse i seminarer og forelesninger
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Seminarpresentasjoner og øvinger
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Digital eksamenIndividuellA-FEssayoppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Essayoppgave