80 311 Drawn to Architecture

Emnenavn på English: 
Drawn to Architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 311
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Ingrid Lønningdal
Forkunnskapskrav

I tillegg til opptakskrav i studieprogrammet kreves grunnleggende tegneferdigheter.

Om emnet

Dette er et kurs i frihåndstegning. Studentene får korte tegneoppgaver og utvikler et eget, selvstendig arbeid som presenteres og stilles ut på slutten av kurset.

Det selvstendige arbeidet skal ta utgangspunkt i en eksisterende bygning, og innledes med tegnemessige analyser og visualiseringer av bygningen. Dette blir et springbrett for å diskutere visualisering av arkitektur, og spesielt ulike grader av abstraksjon. I renderinger, og særlig i konkurransesammenhenger, er tendensen at bygninger fremstilles hyperrealistisk og glossy. Hvilke strategier i analoge tegnemetoder og bruk av tegneverktøy er relevant for å kunne ta inn over seg materialitet, farge og tekstur? Det innledende analysearbeidet etterfølges av en utforskende tilnærming til tegning, der vi undersøker hvordan konsepter fra analysen kan videreføres i mer abstrakte, tegneriske komposisjoner. I disse tegningene legges det vekt på materialitet, tekstur og farge, samt å finne interessante sammenhenger mellom valg av tegneredskap/–metode og konsept.

Kursansvarlig er billedkunstner, og det er også et mål å synliggjøre ulike strategier og tilnærminger til visualisering av omgivelser/bygninger i samtidskunsten og diskutere hvilke overføringsverdier dette kan ha til studier av arkitektur.

Læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studenten:
- ha utviklet sine ferdigheter i å tegne på frihånd
- ha utviklet seg i å beskrive og diskutere egne og andres arbeider/prosess
- ha utviklet forståelsen for sammenhengen mellom tegnemetode/-redskap og idémessig innhold
- ha fått erfaringer med materialitet/tekstur/farge i analoge tegneteknikker, noe som kan informere videre arbeid i digitale teknikker
- ha styrket sine kunnskaper om arkitekturrepresentasjon

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene følges tett opp og det forventes derfor at kursdeltakerne setter av hele tirsdagen. Minst 80% tilstedeværelse kreves for å bestå kurset. I tillegg til praktisk arbeid med frihåndstegning kommer studentene til å presentere ideer/forbilder/arbeidsprosess for hverandre. Vi besøker også kunstutstillinger og går på atelierbesøk.

Pensum

-

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger80 %Ikke påkrevd80 % av deloppgavene må være levert inn før hovedoppgaven for å bestå kurset. Studentene vil stryke hvis dette kravet ikke oppfylles.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:80 %
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:80 % av deloppgavene må være levert inn før hovedoppgaven for å bestå kurset. Studentene vil stryke hvis dette kravet ikke oppfylles.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttFor å bestå kurset må deloppgavene leveres inn før sluttgjennomgangen, og på sluttgjennomgangen må den selvstendige hovedoppgaven vurderes som faglig tilfredsstillende.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:For å bestå kurset må deloppgavene leveres inn før sluttgjennomgangen, og på sluttgjennomgangen må den selvstendige hovedoppgaven vurderes som faglig tilfredsstillende.
AktivitetKommentar
OppmøteStudentene følges tett opp og det forventes derfor at kursdeltakerne setter av hele tirsdagen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Studentene følges tett opp og det forventes derfor at kursdeltakerne setter av hele tirsdagen.