fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MARV3 Studietur

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Studietur
Emnekode: 
MARV3
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Denne modulen omfatter en ukes studietur til en europeisk storby, der vi skal undersøke aktuelle problemstillinger med blikk på forholdet mellom vern og utvikling. Tanken er at store deler av kunnskapsunderlaget fra Modul 1 og 2 skal kunne aktiviseres både i forberedelsene til turen, under selve oppholdet og i oppgaveskrivingen etterpå. Studentene vil få utdelt et sted å undersøke i den aktuelle byen, enten i form av et enkeltbygg, et område eller en infrastruktur. Formålet med dette er at de skal forberede en muntlig presentasjon og formidle denne på det aktuelle stedet under studieoppholdet. En kortfattet skriftlig presentasjon skal også leveres på forhånd, slik at studentene kan ha med et lite introduksjonshefte på turen.

 

Studieturens mål og modulens videre innhold vil være avklart til det første seminaret under modul 1 i januar 2023. 

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet til vern og utvikling på bygningsnivå, for byområder og på regionalt nivå. De skal kunne skjønne historiske forhold så vel som hvordan nyere vernestrategier har endret aktuelle steder som inngår i programmet

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av en ekskursjon, samt litteraturstudier og arbeid på forhånd med utdelt case.

 

Seminar I og II:             Studietur med feltarbeid (6 dager)

                        Turen krever forarbeid der studentene tar ansvar for en del hver

Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttI etterkant av studieturen skal jobbe med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke beståttStudentene skal presentere sitt utvalgte eksempel muntlig under selve studieturen og ha levert en kort skriftlig presentasjon på forhånd.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I etterkant av studieturen skal jobbe med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal presentere sitt utvalgte eksempel muntlig under selve studieturen og ha levert en kort skriftlig presentasjon på forhånd.