fbpx MARV9 Forberedelse til masteroppgave | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MARV9 Forberedelse til masteroppgave

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Forberedelse til masteroppgave
Emnekode: 
MARV9
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Krav til masteroppgaven samt krav til akademisk tekst gjennomgås i denne modulen. Dette inkluderer faglige redegjørelser, kildekritikk, drøftinger og oppbygningen av masteroppgave som akademisk tekst. Studentene arbeider videre med et tema, konkrete eksempler og oppgavens disposisjon fram mot en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. De veiledes i dette og diskuterer med sine medstudenter.

I denne modulen kan vi inkludere forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk avhandling. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

I forkant av gjennom modulen arbeider studentene med å utvikle tema, ’case’ og disposisjon for masteroppgaven from mot en prosjektbeskrivelse. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:        

  • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:      

  • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner
Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttProsjektbeskrivelse for masteroppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektbeskrivelse for masteroppgave