fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
6A: Vern, byutvikling og transformasjon + 6B: Urbanitet og offentlige rom
Emnekode: 
MURB6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2026 vår
Eksamenssemester: 
2026 vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2026
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Jonny Aspen
Even Smith Wergeland
Om emnet

Modul 6A er et samarbeid med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Modulen gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster. Vi har et fokus på gjenbruk, transformasjon og bærekraft. I modulen kombinerer verne- og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter i møtet mellom fagfeltene arkitekturvern og urbanisme.

Modul 6B: Debatter om offentlige rom berører komplekse diskusjoner av rom for fellesskap, urbanitet og offentlighet. Vi gjennomgår definisjoner, teorier, byformingsstrategier og debatter knyttet til offentlig rom, samt spørsmål om inkludering og sosial bærekraft. Modulen gir opplæring i deltakelse i offentlige og faglige debatter.

Læringsutbytte

Studentene har innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes. De kjenner definisjoner, teorier og diskusjoner om offentlige byroms særpreg og funksjonsmåter. Studentene kan diskutere sammenhenger og konflikter mellom teori og praksis i forholdet mellom vern og utvikling, samt for byrom. Studentene har kompetanse til å bidra i offentlig debatter og fagdebatter, både skriftlig og muntlig.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, ekskursjoner, selvstudium og prosjektoppgave i form av skriftlige debattinnlegg.

Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før første seminar.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttEksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Eksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.