fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB7 Studio

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Studio
Emnekode: 
MURB7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2026 vår
Eksamenssemester: 
2026 vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2026
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Lisbet Harboe
Om emnet

Studentene skriver i fellesskap en antologi om et dagsaktuelt tema i by og byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2026 for oppgavens tema utformes i samarbeid med studentene.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om det temaet som boka omhandler. De utvikler ferdigheter i faglig formidling og skriving. De får kompetanser som de skal bruke i arbeidet med masteroppgaven.

Endelig læringsbytte er ikke klart før temaet for modulen er nærmere fastlagt.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og omfatter pensumlitteratur, feltarbeid, selvstendig gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling. Et bokkapittel er modulens prosjektoppgave. Mellom seminarene arbeider studentene med bokkapitlet.

Flere undervisere: Erling Dokk Holm

Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før første seminar.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttSkriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Skriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.