fbpx MARV7 Arkitekturanalyse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MARV7 Arkitekturanalyse

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Arkitekturanalyse
Emnekode: 
MARV7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modulen omhandler analyse og verdisetting og tolkning av konkrete bygninger. Den tar for seg sentrale undersøkelsesmetoder som benyttes for å finne frem til en bygnings historikk, oppbygging og identitet. Bygningsarkeologi vil være sentralt.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten kunnskap om viktige undersøkelsesmetoder som brukes på bygninger, og gi studentene bedre forståelse for sammenhengen mellom arkitektoniske helheter og -deler. Modulen skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturanalyser, og bruk av et begrepsapparat innenfor samme.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og avsluttende muntlige presentasjoner. Seminar I, II og III er forelesninger og diskusjoner. På sluttseminaret presenterer studentene sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:        

  • Introduksjon. Analyser og analysemetoder. Arkiv og kilder.
  • Bygningsarkeologisk metode, dateringsmetoder, analysering og tolkning

Seminar II:       

  • Oppmåling, metoder og verktøy (også bruk av data), håndverksteknikker, m.m.
  • Tekniske bygningsundersøkelser, Fargeundersøkelser, overflater, listverk, m.m.
  • Verdisetting

Seminar III:    

  • Tolkninger, konsepter og strategier      

Muntlig:                      

  •  Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.