fbpx MARV8 Vern, politikk og administrasjon + studietur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MARV8 Vern, politikk og administrasjon + studietur

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Vern, politikk og administrasjon + studietur
Emnekode: 
MARV8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Høst
Eksamenssemester: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Denne modulen retter søkelys mot den formelle verden av lovverk, forskrifter, forvaltningsapparat og politikk. Temaet er samspill mellom roller, mandat og aktører, men det blir også kastet lys over typiske konfliktlinjer og uenigheter. Det store spørsmålet er hvordan de ulike aktørene håndterer dette, i møte med de formelle dokumentene - men også med hverandre - og hvilket spillerom de har med tanke på å utføre den rollen de innehar. Modulen diskuterer politikkutforming og strategier for gjennomføring der det fokuseres på offentlig og privat samspill i dagens byutvikling, med særlig vekt på vernespørsmål. Vi ser på gjennomføringsstrategier, prosessuelle redskaper, medvirkning, lovverk, roller og rolleforståelse, politiske prosesser, maktstrukturer og uformell makt.

Vi henter fram noen av strategiene, prosessene og verktøyene fra tidligere moduler for å diskutere dem i denne sammenhengen. Dette er den siste rene fagmodulen i studiet (modul 9 er viet forberedelse til masteroppgaver), og det er derfor naturlig å samle trådene fra studiet i oppsummerende diskusjoner

Læringsutbytte

Studentene skal få nær kjennskap til de berøringspunktene det er mellom offentlig og privat sektor med tanke på kulturminneforvaltning, på mange ulike nivåer. Seminarene understøtter tidligere innsikt i praksisverdenen med skreddersydde forelesninger om forvaltningsprinsipper, håndtering og tolkning av lovverk, mandat og roller i forvaltningssystemet, politiske perspektiver på vern m.m. Studentene skal sitte igjen med god innsikt i dette.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

 

Seminar I:         Forelesninger og diskusjoner. Dette seminaret er felles med urbanisme.

Seminar II:        Forelesninger og diskusjoner.

Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før første seminar.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.